Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

maandag 2 maart 2020

(Voorlopige) uitkomsten meedenkavond 11 februari

(Voorlopige) uitkomsten meedenkavond 11 februari

Op dinsdag 11 februari 2020 is een meedenkavond georganiseerd door de gemeente Borne. Op deze avond is aan de hand van een aantal stellingen de mening gepeild van inwoners over de opwek van duurzame energie door middel van zon en wind. Onderstaand de voorlopige resultaten van deze eerste peiling.

 • Het merendeel van de aanwezigen (meedenkers) komt uit Borne, circa 42, gevolgd door 13 meedenkers uit het buitengebied, 4 uit Zenderen en 9 uit Hertme.
 • Zelf hebben ze al 1 of meerdere duurzame maatregelen genomen, zowel voor het milieu maar ook omdat het geld oplevert.
 • 57% van de meedenkers vindt dat er voldoende draagvlak moet zijn voor een initiatief van duurzame opwek.
 • 43% van de meedenkers vindt dat als het initiatief voldoet aan het toetsingskader, het gerealiseerd mag worden. Het merendeel van de meedenkers wil vanaf het begin betrokken worden bij een initiatief voor duurzame opwek.
 • Het merendeel van de meedenkers wil stroom kunnen afnemen van een lokaal initiatief voor duurzame opwek; gevolgd door beleggen. Ongeveer 30% van de meedenkers zou mede-eigenaar willen worden.
 • Tweederde van de meedenkers is voor een vorm van compensatie door initiatiefnemers van energieopwekking om de leefbaarheid in Borne te vergroten.
 • Een ruime meerderheid is voor ondersteuning van initiatiefnemers door een team bij realisatie van windmolens en/of zonneparken.
 • Een ruime meerderheid is voor een onafhankelijke toetsing van initiatieven.
 • Een meerderheid van de meedenkers vindt duurzame opwek van zonne-energie de beste optie. De opwek op/langs infrastructurele werken staat op de 2e en 3e plaats. Duurzame opwek op landbouwgronden heeft weinig voorkeur. Ook zonnevelden langs de randen van de dorpskernen en op onbebouwde locaties genieten weinig voorkeur.
 • Opwek van zonne-energie op gebieden met bosbestemming en op de landgoederen heeft weinig steun.
 • Een meerderheid van de meedenkers is voor het koppelen van initiatieven aan de Energiecorridor (RWS onderzoekt de mogelijkheid om direct langs de A35 zonnepanelen te plaatsen).
 • Een meerderheid van de meedenkers staat open voor vernieuwende ideeën (bijvoorbeeld een uitrolbaar zonnepark op een sportveld of zonnepanelen in de weg).
 • Ongeveer een kwart van de meedenkers vindt kleine windturbines niet passen op boerenerven. Een ruime meerderheid vindt het niet passen op burgererven in het buitengebied. Tegen het toepassen van kleine windturbines op bedrijventerrein zijn minder mensen tegen. (Niet iedereen heeft deze vraag echter ingevuld).
 • De meerderheid van de meedenkers ziet de windturbines het liefst geplaatst langs de snelweg en rondom de locatie Elhorst-Vloedbelt en niet in het open landschap of gebieden met bos.
 • De helft van de meedenkers geeft de voorkeur aan een combinatie van de opwek van zonne- en windenergie, gevolgd door 40% die het liefst zoveel mogelijk inzet op zonne-energie.

NB. Na afloop was er ook kritiek op het verloop van de avond, waarbij onder andere de vragen door een aantal mensen ‘suggestief’ gevonden werden. Ook miste men een aantal aspecten, zoals gezondheidsgevolgen van windmolens voor mens en dier, recente wetenschappelijke onderzoeken uit vooral Duitsland over de gevolgen van windmolens, de beperkte opslagmogelijkheden van elektriciteit, zon op daken en mogelijkheden van biomassa en andere duurzame bronnen.

Dit wordt samen met de uitkomsten van de avond meegenomen bij het maken van het toetsingskader voor initiatieven om windmolens of zonneparken aan te leggen. Dit toetsingskader wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • 0
 • 35

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *