Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

woensdag 14 juli 2021

RES Twente 1.0 vastgesteld voor regionale koers energietransitie

RES Twente 1.0 vastgesteld voor regionale koers energietransitie

De RES Twente 1.0 is vastgesteld door 12 Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta en Provinciale Staten. Daarmee is er steun voor de regionale koers voor een lange termijn samenwerking in Twente om elektriciteit duurzaam op te wekken (1,5 TWh) en de warmtetransitie te realiseren. Zo dragen we bij aan de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Op 9 juli 2021 heeft Louis Koopman als voorzitter van de stuurgroep RES Twente de RES Twente 1.0 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Hierbij is aangetekend, dat besluitvorming in de gemeenteraad van Enschede volgt en dat de gemeenteraad van Rijssen-Holten nu niet wil instemmen met de RES Twente 1.0. De gemeenteraad van Rijssen-Holten koppelt de besluitvorming aan de resultaten het participatieproces in de gemeente. Het College van B&W van de gemeente Rijssen-Holten steunt de gezamenlijke ambitie om 1,5 TWh duurzaam op te wekken en de warmtetransitie te realiseren.

Meer over de vaststelling van de RES Twente 1.0 lees je hier

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *