Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

woensdag 14 juli 2021

Regionaal warmtenet: een verkenning

Regionaal warmtenet: een verkenning

Twence heeft samen met Ennatuurlijk en Cogas het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een regionaal warmtenet tussen de gemeenten Enschede, Hengelo en Borne. De reden hiervoor is dat een groot deel van de warmte van Twence op dit moment nog onbenut blijft. Daarom is afgesproken dat de gemeente Borne, samen met de andere bovenstaande gemeenten, onder begeleiding van de provincie, verkennen of en hoe ze hieraan mee wil werken.

Intentieovereenkomst

In de intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt tussen de betreffende gemeenten en Twence over de gewenste samenwerking tussen gemeenten, Twence en marktpartijen. Ook willen de verschillende partijen enerzijds inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van een mogelijke 1e fase van het regionale warmtenet, maar ook in het proces van zorgvuldige besluitvorming die dit zou vragen. Aanvankelijk bestond de coalitie uit 6 gemeenten die gezamenlijk verkenningen hebben uitgevoerd. Op basis van deze verkenningen hebben gemeenten er nu voor gekozen om de haalbaarheid versneld in kaart te brengen in het gebied dat op de kortere termijn het meest kansrijk is. De gemeenten Enschede, Hengelo en Borne willen samen met Twence een intentieovereenkomst afsluiten. De gemeenten Almelo, Oldenzaal en Haaksbergen kiezen hier (nu) niet voor.

Energievisie

In de Warmtevisie (Hoofdstuk 5 Energievisie Borne) lijkt een hoge-temperatuur warmtenet een kansrijk alternatief voor aardgas in een aantal wijken in de gemeente Borne. Op basis van duidelijke uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid, wil de gemeente Borne door het sluiten van een intentieovereenkomst meewerken de haalbaarheid van een regionaal warmtenet beter in kaart te brengen. Er is nog geen besluit genomen of een warmtenet de oplossing is om in de toekomst de woningen en gebouwen van duurzame warmte te voorzien. 

Vervolg

In de komende maanden wordt de intentieovereenkomst opgesteld, waarbij afspraken gemaakt worden over de wensen en eisen vanuit de gemeenten en vanuit Twence. Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt door deze partijen de haalbaarheid verder uitgewerkt. Over de resultaten van het verdiepende haalbaarheidsonderzoek blijven inwoners o.a. via deze website op de hoogte.

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *