Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

vrijdag 8 september 2023

Ontwerp 'Beleidsregels zonnevelden' ter inzage

Ontwerp 'Beleidsregels zonnevelden' ter inzage

Concept ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’ ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het ontwerp ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’. Nu liggen de beleidsregels ter inzage.

Het ontwerp ‘beleidsregels zonne-energie’ is gemaakt, omdat gemeente Borne grip wil houden op de ontwikkeling van grote velden met zonnepanelen. Daarnaast vindt het college het belangrijk om rondom zonnevelden de ruimtelijke en ecologische kwaliteit te behouden. De ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’ helpen daarbij.

In de stukken staan criteria voor de aanleg van zonnevelden, dit zijn veel praktische zaken. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld meepraten over de totstandkoming van het zonneveld en over de inpassing ervan in het landschap. Ook staat in de beleidsregels welke voorwaarden gelden voor de aanleg van zonnevelden. Belangrijke voorwaarden zijn biodiversiteit en het behoud van het Bornse landschap. Daarnaast ligt vast dat een zonneveld op minimaal 100 meter afstand van een woonhuis moet liggen.

Zonnevelden zijn nodig voor de opwek van duurzame energie. Gemeente Borne heeft regionaal afspraken gemaakt over energiebesparing en duurzame energie opwekken. Deze afspraken liggen vast in de Regionale Energiestrategie (RES).Gemeente Borne moet in 2030 20GWh extra duurzame energie opwekken dan op 9 juni 2021.

Inzage

Het ontwerp ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’ ligt ter inzage van 6 september 2023 tot en met 18 oktober 2023. U kunt online op borne.nl, bij de publieksbalie van het gemeentehuis en via www.officielebekendmakingen.nl de beleidsregels lezen.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen van 6 september 2023 t/m 18 oktober 2023 een mening geven over het ontwerp ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’. Als u uw mening wilt geven, dan wordt dit ook wel ‘het indienen van een zienswijze’ genoemd. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. D. van Veldhuijsen, Postbus 200, 7620 AE Borne. Stuurt u liever een e-mail? Dat kan ook naar info@borne.nl. De op tijd ingediende zienswijzen worden betrokken bij de uitwerking van de definitieve versie van de ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’.

 

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *