Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

donderdag 9 maart 2023

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Borne en Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo)

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Borne en Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo)

De gemeente Borne en Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) zijn een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de aankomende twee jaar. Afgelopen week vond hiervan de ondertekening plaats op het gemeentehuis. Voorzitter van de stichting Nico Lansink Rotgerink is blij met de samenwerking. ‘We zijn als stichting enorm gegroeid de afgelopen jaren. Wij zijn blij de gemeente de komende twee jaren te mogen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid’. Wethouder Geerdink beaamt dat er enorme stappen worden gezet op het gebied van klimaat en duurzaamheid in Borne. ‘Deze samenwerking is waardevol. Het helpt ons om onze klimaatdoelen te halen zoals deze staan beschreven in de energievisie. DiBo is een waardevolle samenwerkingspartner om onze doelen voor Borne te behalen’.

De afgelopen jaren heeft stichting DiBo het Energieloket, waar de energiecoaches onder vallen, met succes uitgevoerd voor de gemeente Borne. Mede door de energiecrisis werd door inwoners afgelopen jaar goed gebruik gemaakt van de hulp van de energiecoaches. In 2022 ontvingen in totaal 212 huishoudens basis energieadvies van de energiecoaches.

Met de toename in vraag naar energieadvies is in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gezorgd dat het aantal energiecoaches kan stijgen. Momenteel kent Borne acht vrijwillige energiecoaches. In de komende twee jaar is er met de samenwerkingsovereenkomst financiële ruimte geboden om nog meer coaches aan te laten sluiten. Daarnaast ontstaat er meer ruimte voor opleidingen die de energiecoaches kunnen volgen om hen te specialiseren en te voorzien van de meest actuele informatie op energiegebied. Door de hoge interesse is de stichting opzoek naar meer vrijwilligers die aan de slag willen als energiecoach. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Bart Schooneman, Coördinator Energieloket & Wijkprojecten via energieloket@duurzameinitiatievenborne.nl.

De samenwerkingsovereenkomst bevat ook financiële middelen voor verdere professionalisering van de ‘aan huis’ adviezen die kunnen worden aangevraagd door inwoners van de gemeente Borne. De energiecoaches zullen tijdens de ‘aan huis’ adviezen gaan werken met een rapportagesysteem en met nieuwe apparatuur waaronder tablets, nieuwe warmtecamera’s, duimstokken en laserafstandsmeters. Dit om nog beter advies uit te kunnen brengen als zij bij inwoners thuiskomen voor energieadvies.

Naast faciliteren van energiecoaches gaat stichting DiBo zich de aankomende twee jaar meer inzetten om inwoners lokaal te laten profiteren en mee te laten denken bij projecten waar grootschalig duurzame energie opgewekt gaat worden bijvoorbeeld zonnevelden en mogelijk windmolens. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst kan stichting DiBo hier uren aan besteden en hebben zij budget voor onder andere het organiseren van avonden voor bewoners en maken van communicatiemiddelen zoals flyers.

v.l.n.r: David van Veldhuijzen (Uitvoerder Energievisie), Bart Schooneman (Coördinator Energieloket & Wijkprojecten), Nico Lansink Rotgerink (Voorzitter DiBo), Micheal Geerdink (Wethouder gemeente Borne) en Gerard Legdeur (Penningmeester DiBo).

  • 0
  • 2

Reacties