Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

vrijdag 5 maart 2021

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

Kan het traject N35/A35 dienen als locatie voor opwekking van zonne-energie? De gemeente Borne onderzoekt met nog 5 gemeenten en Rijkswaterstaat of dit mogelijk is. Omwonenden van en bedrijven aan de rijksweg kunnen meepraten: nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.nl en straks tijdens (online) bijeenkomsten. Omwonenden en bedrijven kunnen op een interactieve kaart aangeven welke wensen en ideeën zij hebben. Alle input wordt waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase.

Zorgvuldig naar locaties kijken
Voor de gemeente Borne geldt dat onderzocht wordt of bermen in onze gemeente kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met omwonenden en bedrijven. Daarbij kijken we ook naar combinaties met gronden van het Rijk en van onze eigen gemeente. Deze manier van duurzame energie opwekken, sluit goed aan bij de Energievisie van Borne. We willen graag dat alle stroom die in Borne in 2050 gebruikt wordt, duurzaam opgewekt is en daarmee CO2 neutraal. Juist omdat we een kleine gemeente zijn, willen we zorgvuldig kijken waar we het beste duurzame opwek kunnen realiseren. Zowel vanuit landschappelijk oogpunt als vanuit het draagvlak van onze samenleving.

In gesprek met omgeving
De duurzaamheidsopgave is een gezamenlijke. Daarom wordt de omgeving nauw betrokken. Michel Kotteman, wethouder Duurzaamheid zegt: ‘We willen inwoners van de gemeente Borne die in de omgeving wonen van de A35 wonen nu al informeren over het pilotproject. Ik wil iedereen graag uitnodigen op de informatiewebsite ideeën en wensen met ons te delen. Binnen nu en een aantal maanden willen we een informatiebijeenkomst organiseren waar we geïnteresseerden bijpraten over het pilotproject en over de verkenning waar we nu samen met de andere gemeenten en Rijkswaterstaat in zitten’.

Verkenning
In deze verkenningsfase wordt onder meer onderzoek gedaan naar geschikte locaties, omvang van de percelen en of de duurzame initiatieven haalbaar zijn. Ook wordt de omgeving betrokken om wensen en ideeën in te brengen. Naast de gemeente Borne werken de gemeenten Almelo, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, netbeheerder Enexis, provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de RES Twente samen in het pilotproject Duurzaamheidsroute A35.

Samenwerking met de RES Twente
De initiatiefnemers werken in dit pilotproject intensief samen met de Regionale Energiestrategie Twente. Binnen de RES Twente zijn afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie er in 2030 in Twente wordt opgewekt. De verkenning Duurzaamheidsroute A35 is als één van de mogelijke duurzame energieprojecten opgenomen in de energiestrategie van Twente. Met het project Duurzaamheidsroute A35 levert Twente een belangrijke bijdrage aan de regionale bijdrage van duurzaam opgewekte energie via zon.

  • 0
  • 1

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *