Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

dinsdag 24 januari 2023

Inloopavond windbeleid gemeente Dinkelland

Inloopavond windbeleid gemeente Dinkelland

Inloopbijeenkomst windenergie in gemeente Dinkelland – Saasveld op 26 januari

De gemeente Dinkelland organiseert twee inloopbijeenkomsten over windenergie in de gemeente. De informatiebijeenkomst op dinsdag 24 januari 2023 is gericht op het zoekgebied Denekamp – Deurningen. De informatiebijeenkomst op donderdag 26 januari 2023 is gericht op het zoekgebied Saasveld.

 

Bijeenkomst zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen

Datum: dinsdag 24 januari 2023

Tijd: vrije inloop tussen 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Zalencentrum ´t Wubbenhof, Oldenzaalsestraat 49, 7591 GL  DENEKAMP

 

Bijeenkomst zoekgebied Saasveld

Datum: donderdag 26 januari 2023

Tijd: vrije inloop tussen 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Bruins, Gravenallee 2, 7597 LR  SAASVELD

 

Zoekgebieden voor windenergie verfijnen

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2020 een gezamenlijk concept windbeleid opgesteld. Dit concept windbeleid is echter nog niet vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland. Wel zijn er in het concept windbeleid zoekgebieden opgenomen.

De gemeente wil de twee zoekgebieden Denekamp – Noord Deurningen en Saasveld verder verfijnen en wil onderzoeken waar er binnen dat zoekgebied plaats zou kunnen zijn voor windturbines. De verfijning is noodzakelijk om uiteindelijk te komen tot passend beleid voor windenergie. Daarbij wil de gemeente maximaal rekening houden met gezondheidseffecten, geluidshinder en passende afstandsnormen om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ook wil de gemeente zorgen dat de lasten en lusten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Op basis van het windbeleid kunnen eventuele aanvragen voor windprojecten worden getoetst.

  • 0
  • 0

Reacties