Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

vrijdag 5 juni 2020

Hoe zit het nu eigenlijk met de Regionale Energie Strategie Twente?

Hoe zit het nu eigenlijk met de Regionale Energie Strategie Twente?

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 2050 met 80 tot 95 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Als tussendoel geldt een reductie van 49 procent in 2030. Het Klimaatakkoord van Parijs is vertaald naar een Nationaal Klimaatakkoord. Onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord is dat alle 30 regio’s in Nederland naar rato aan de nationale doelen moeten bijdragen.
In de Regionale Energie Strategie Twente (RES) wordt vastgelegd op welke manier er – in eerste instantie tot 2030 – wordt bijgedragen aan de nationale doelen.

  • 0
  • 20

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *