Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

woensdag 26 mei 2021

Gemeenteraad stelt Energievisie vast

Gemeenteraad stelt Energievisie vast

De gemeenteraad van Borne heeft dinsdagavond de Energievisie vastgesteld. Daarmee is de koers voor de energietransitie in Borne bepaald. In de Energievisie staat hoe iedereen in Borne energie gaat besparen, hoe en wanneer de gebouwde omgeving de komende dertig jaar overgaat van aardgas naar duurzame warmte en hoe we de elektriciteit duurzaam gaan opwekken. Daarmee is ook de bijdrage van Borne voor de RES Twente definitief: 17 GWh energie opwekking via zonnevelden en 3 GWh via zonnepanelen op grote daken. Borne sluit op dit moment windturbines op haar grondgebied uit, in afwachting van het proces om windlocaties op een aantal plekken in de regio te clusteren.

De eerste stap tot 2030

De Energievisie geeft richting tot 2030 en een doorkijk naar 2050. Om de vijf jaar wordt de Energievisie bijgesteld, of eerder als nodig blijkt dat bijvoorbeeld innovaties of actualiteit een belangrijke rol kunnen spelen. Het allerbelangrijkste voor inwoners is energie besparen. Want energie die niet verbruikt wordt, hoeft niet duurzaam opgewekt te worden. Op energievanborne.nl staan veel energiebespaartips voor inwoners. Iedereen kan nu een stap zetten.

Samen met inwoners

De Energievisie is opgesteld samen met maatschappelijke partners en inwoners. Ook de kaarten voor mogelijke locaties voor zon en wind zijn samen met inwoners opgesteld. Inwoners, gemeente en experts starten binnenkort met het eerste wijkuitvoeringsplan van Borne in wijk Wensink-Zuid. Het besluit over welk alternatief voor aardgas in de verschillende wijken geldt, wordt samen met inwoners in de wijkuitvoeringsplannen genomen. Ook als het gaat om draagvlak voor zonnevelden in de gemeente gaat dit hand in hand met omgeving en ontwikkelaar. Daarbij streeft de gemeente ernaar dat vijftig procent van de opbrengsten uit zonneparken moet terugvloeien naar de lokale gemeenschap. 

Aan de slag

‘Nu de Energievisie vastgesteld en daarmee definitief is, gaan we aan de slag. In de Energievisie staat een uitvoeringsagenda met actiepunten die we dit jaar en volgend jaar gaan uitvoeren. Dat doen we onder de vlag van Energie van Borne. Ik verwacht dat inwoners aan de slag gaan met de informatie en tips op de website energievanborne.nl en via andere kanalen. En gelet op de betrokkenheid in het afgelopen jaar gaan ze vast meepraten’, aldus wethouder Kotteman.

➡️ Wil je de Energievisie lezen? Blader het document hier door

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *