Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

vrijdag 5 maart 2021

Gemeenten verkennen regionaal warmtenet in Twente

Gemeenten verkennen regionaal warmtenet in Twente

Borne verkent onder begeleiding van de Provincie samen met de gemeenten Almelo, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal onder welke voorwaarden en condities de ontwikkeling van een regionaal warmtenet in Twente mogelijk en wenselijk is om onze huizen in de toekomst kunnen verwarmen.

Een grote kans voor Borne
Borne wil collectieve warmtenetten toepassen waar mogelijk. Het is nu nog niet mogelijk om aan te geven hoeveel woningequivalenten in Borne op het regionaal warmtenet kunnen aansluiten. Het regionale warmtenet biedt voor Borne een grote kans, het geplande tracé loopt door of langs Borne. De hoge temperatuur warmte zorgt ervoor dat aanpassingen in de isolatie en in de installaties van woningen niet strikt noodzakelijk, maar uiteraard wel wenselijk zijn. Voor de voorziene wijken levert het regionale warmtenet de warmte aan de lokale distributienetten in Borne.

Verkenningsfase
Op dit moment bevinden de gemeenten zich in de verkenningsfase en oriënteren zich onder meer op de mate van sturing die nodig is. Ook laten zij onderzoek doen naar de meest kostenefficiënte verdeling van warmte over de regio. Via een belangstellingsregistratie wordt er gekeken welke marktpartijen geïnteresseerd zijn in het (mede)ontwikkelen van een regionaal warmtenet. De gemeenten willen eerst alle kansen en belemmeringen rondom een regionaal warmtenet in Twente goed in beeld hebben.

Initiatief consortium
Twence, Cogas en Ennatuurlijk hebben gezamenlijk het initiatief genomen om met een plan te komen dat op hoofdlijnen schets hoe een regionaal warmtetransportnet in eruit zou kunnen zien. Daarnaast verkennen zij de technische en economische haalbaarheid van een regionaal warmtenet. Dit plan gaat over een hoofdleiding, waar lokale distributieleidingen voor warmte aan gekoppeld kunnen worden. De gemeenten hebben de eerste verkennende gesprekken met deze drie partijen gevoerd.

Intentieverklaring
Wanneer de verkenningsfase is afgerond en de uitkomsten voor een regionaal warmtenet positief zijn wordt naar een intentieovereenkomst toegewerkt. De provincie heeft aangegeven het proces tot een mogelijke intentieverklaring te zullen begeleiden.

 

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *