Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

dinsdag 21 februari 2023

Gemeente verlengt Energiefonds Borne met drie jaar

Gemeente verlengt Energiefonds Borne met drie jaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het Energiefonds Borne te verlengen met drie jaar tot en met 31 december 2025. Via het Energiefonds kunnen bedrijven, instellingen, verenigingen en coöperaties minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 lenen voor investeringen in duurzame projecten. Onder duurzame projecten wordt verstaan het plaatsen van zonnepanelen, isolatie of warmtepompen. De lening is een gedeeltelijke financiële voorziening. Afhankelijk van de grootte van een project kan met de lening de helft tot driekwart van een project worden gefinancierd. De looptijd van het fonds liep af in december 2022. Het fondsbeheer wordt vanaf de herstart overgedragen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Energievisie Borne
De gemeente is volop bezig met de uitvoering van het Programma Energietransitie. Het Energiefonds Borne maakt het mogelijk om duurzame lokale projecten en initiatieven van de grond te krijgen door hulp te bieden financiering. Daarmee kan het tempo van de energietransitie versneld worden en wordt een bijdrage geleverd aan een CO-2 neutraal Borne richting 2050.

Zon op grote daken
Bedrijven, instellingen en verenigingen beschikken vaak over grote daken. Het fonds stimuleert om energieopwekking op grote daken te realiseren door middel van zonnepanelen. Dit past in de koers die de gemeente heeft ingezet in de richting van regionale opwekcapaciteit 2030.

Alle organisaties met een KvK-nummer gevestigd in de gemeente Borne kunnen in aanmerking komen voor de lening. Voor de lening worden geen afsluitkosten gerekend en tussentijds aflossen kan boetevrij. Uiteindelijk besluit de raad op 28 maart 2023 of het energiefonds daadwerkelijk verlengd gaat worden.

  • 0
  • 0

Reacties