Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

woensdag 8 december 2021

Concept Toetsingskader duurzame energie-initiatieven voor inspraak

Concept Toetsingskader duurzame energie-initiatieven voor inspraak

Om duurzame energie-initiatieven te ontwikkelen, heeft gemeente Borne richtlijnen opgesteld. Dit zogenaamde Toetsingskader Energie-initiatieven is afgelopen dinsdag in het college behandeld en vrijgegeven voor inspraak. Inwoners kunnen van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 reageren op dit afwegingskader.

Beschermen van ons landschap
Gemeente Borne wil haar steentje bijdragen aan de energietransitie en daarmee, het opwekken van duurzame elektriciteit. Aan de andere kant willen we het landschap en de onbebouwde omgeving van onze gemeente beschermen. Aan de hand van dit toetsingskader worden plannen getoetst op hun ruimtelijke kwaliteit.

Lokaal eigendom
Bij het ontwikkelen van energie-initiatieven willen we borgen dat de directe omgeving ook een deel van de vruchten kan plukken van een initiatief. Lokaal eigendom en financiële participatie  zijn belangrijke criteria  voor het verkrijgen van draagvlak  en voor het terug laten vloeien van opbrengsten naar de omgeving. 

Je kunt het Toetsingskader Energie-initiatieven hier inzien en downloaden.

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *