Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

woensdag 10 november 2021

College positief over Energiefonds

College positief over Energiefonds

Gemeente Borne wil haar gemeenschap helpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het College heeft daarom positief gereageerd op het instellen van een Energiefonds. Wethouder Kotteman, verantwoordelijk voor duurzaamheid zegt: ‘Door duurzame leningen te verstrekken aan ondernemingen, verenigingen, stichtingen en andere zakelijke instellingen hopen we een hefboom te creëren voor het besparen van energie of voor het opwekken van duurzame energie op grote daken’. In december beslist gemeenteraad of het Energiefonds er daadwerkelijk komt.

Duurzame leningen vanaf € 5.000,-

Het Energiefonds verstrekt duurzame leningen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar aan kleine bedrijven, (sport) verenigingen, scholen of energiecoöperaties. De minimale lening bedraagt € 5.000, de maximale lening bedraagt € 50.000. Het fonds is nooit de enige financier van een project: voor leningen van € 5.000 tot € 25.000 wordt maximaal 75% bijgedragen. En voor leningen van € 25.000 tot € 50.000 wordt maximaal 50% bijgedragen. Voor coöperaties die grootschalig duurzame energie willen opwekken (op grote daken of op veld) kan het College besluiten de maximale bijdrage van 75% ook te laten gelden voor leningen tot € 50.000. Het Energiefonds zal in eerste instantie een looptijd hebben tot 31 december 2022.

Lening voorziet in een behoefte

Er zijn al aantrekkelijke financieringen voor projecten vanaf € 50.000,-. Met het Energiefonds wil de gemeente Borne inspringen op de financieringsbehoefte voor kleinere projecten. Voor projecten die gericht zijn op de vervanging van asbestdaken door zonnedaken en/of aangevraagd worden door maatschappelijke organisaties geldt een extra stimulans door middel van een rentekorting.

Meer zon op grote daken

Met het inzetten van het Energiefonds hoopt de gemeente dat er meer zonnepanelen op grote daken en energiebesparende maatregelen gerealiseerd worden. Wethouder Kotteman: ‘Door voorrang te geven aan deze vorm van duurzame opwek van energie zetten we koers richting de bijdrage van Borne aan de regionale opwekcapaciteit in 2030’. 

Nieuwe voorwaarden

Eerder is in 2020 een identiek voorstel aan de gemeenteraad gedaan. Dit voorstel is toen teruggenomen omdat de voorwaarden van het fonds niet voldoende aansloten bij de behoeften van kleinere coöperaties. Zoals het project “Bee One” waarbij inwoners van Oud Borne gezamenlijk investeren in een zonnedak op de Karnahal. Met de nieuwe voorwaarden wordt aan deze behoeften voldaan.

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *