Nieuws

Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen
1 december 2020 - Twence heeft op 28 oktober jl. groen licht gekregen voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. De bouw zal naar verwachting begin 2021 starten en in het voorjaar van 2022 operationeel zijn. Bent u als varkenshouder op zoek naar een structurele oplossing voor uw mest? Dan kan Twence u een complete en duurzame oplossing bieden. Meer weten? Kijk voor uitgebreide informatie op www.twence-mest.nl.


De Energievisie van Borne geeft richting
25 november 2020 - Ook de gemeente Borne zet de stap naar verduurzaming van haar energiebehoefte. Vanuit onze gemeente dragen we bij aan de opgave die we in de regio Twente invullen richting het Nationaal Klimaatakkoord. In Borne doen we dat door energie te besparen, door onze woningen straks duurzaam te verwarmen en door onze energie duurzaam op te wekken. Hoe we dit willen doen, staat in de Energievisie van Borne.

Inspraakperiode
Dinsdag 24 november is het college akkoord gegaan om de Energievisie van Borne vrij te geven voor inspraak. Vanaf 10 december 2020 tot 20 januari 2021 geldt de gebruikelijke inspraakprocedure. Daarover leest u binnenkort meer in de Week van Borne. U kunt de Energievisie hier al doorbladeren.

Meedoen is belangrijk
De gemeenteraad heeft gevraagd om een Energievisie voor Borne, waarin Borne zich uitspreekt voor een CO2-neutrale samenleving in 2050 en waarin de route beschreven wordt hoe we dit met elkaar gaan doen. Aan deze eerste Energievisie van Borne is de afgelopen twee jaar, in een dynamisch samenspel met het traject voor de RES-Twente, door vele stakeholders gewerkt. Beleidsadviseurs van de gemeente, Waterschap Vechtstromen, woningcorporatie Welbions, Twence, Cogas, Enexis, LTO, de landgoederen Twickel en Weleveld, Borne Energie, Borne Duurzaam de Bundeling Bornse Ondernemers, Duurzaam Thuis Twente en vooral wijkraden en geïnteresseerde bewoners hebben bijgedragen aan deze visie.

Trots
Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid is trots: ‘Het meepraten en meedoen van bewoners is heel belangrijk in de energietransitie. Wij zijn trots dat onze Energievisie gezamenlijk tot stand is gekomen en we geloven in de maatschappelijke en technisch-financiële uitvoerbaarheid ervan.’

Nog ruim €185.000,- beschikbaar voor inwoners Borne
20 november 2020 - Sinds de start van Poen voor Groen hebben meer dan 250 woningeigenaren in de gemeente €50,- teruggekregen. Dat gebeurde na de aanschaf van energiebesparende producten en het uploaden van de kassabon op poenvoorgroen.nl. Borne organiseert de campagne, samen met zes andere Twentse gemeenten, met geld uit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Zo stimuleert de gemeente inwoners eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen in en om hun woning. Er zit nog ruim €185.000,- in de pot: dat betekent dat nog zo’n 3.700 inwoners van de actie kunnen profiteren.

Doe mee aan de online Nationale Duurzame Huizenroute
29 oktober 2020 - Vanaf 7 november is ook in Borne de Nationale Duurzame Huizenroute, dit jaar online. En dat is een groot voordeel, want zo kun je overal binnenkijken hoe andere huiseigenaren hun woning verduurzaamd hebben. De gemeente Borne zoekt huiseigenaren die hun ervaringen willen delen.

Vertel je verhaal!
29 oktober 2020 - Hoe bespaar jij energie? Heb jij al stappen gezet om je huis te verduurzamen en dus energie te besparen? Deel dan je verhaal met andere inwoners van Borne. Je verhaal delen we dan op energievanborne.nl. Met een leuke foto natuurlijk!

Eerste hulp op TV om energiekosten te besparen
5 oktober 2020 - Programmamaker Gwen Jansen schiet samen met haar expert team en de Consumentenbond, Milieu Centraal en TonZon, de komende maanden mensen te hulp die thuis veel meer energie verbruiken dan nodig is. Via het tv-programma Green Make Over geven zij praktische, energieslimme tips en tools aan diverse huishoudens en twee basisscholen om zo uit hun energiefuik te komen en hun klimaatstress te verminderen. Het woon- en lifestyleprogramma is vanaf 18 oktober elke zondag te zien om 16 uur op SBS6. En Borne doet ook mee!

Zonnepanelen voor de Bornsche Maten
21 september 2020 - In De Veste werd vorige week dinsdag een prachtige, zonnige, nazomerdag afgesloten met een mooie aanbieding voor de bewoners: Anzon uit Hengelo zorgt voor een scherpe korting voor zonnepanelen. Deze aanbieder gaf eerder ook in Wensink Zuid een aantrekkelijke (collectiviteits)korting.

Ook gemeente Borne neemt duurzame energie af van Twence
14 september 2020 - Samen met nog negen Twentse gemeenten zet de gemeente Borne verdere stappen in de verduurzaming van haar energieverbruik. Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn. Op woensdag 9 september werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Twence en de tien gemeenten bekrachtigd en ondertekend. Verder resultaat van de overeenkomst is dat de productie van in de Twentse regio opgewekte duurzame energie wordt aangejaagd. Dit stimuleert de innovatie en arbeidsmarkt en inwoners kunnen meeprofiteren.

Energiebespaarbox voor nieuwe huizenbezitters!
4 september 2020 - Een feestelijke tijd voor Manon Bruggeman. Ze kreeg eerder de sleutel van haar droomhuis én nu ontvangt ze ook nog een cadeautje van de gemeente Borne: een energiebespaarbox. Zo bespaart ze gemakkelijker energie in haar nieuwe woning. Niet alleen de Manon, maar alle nieuwe huizenbezitters in de gemeente Borne kunnen zo’n energiebespaarbox aanvragen bij hun makelaar.

Subsidiecampagne 'Poen voor Groen' van start in Borne
Geld-Terug-Actie als extra stimulans voor aanschaf van energiebesparende producten.

27 augustus 2020 - Op 1 september aanstaande start in de gemeente Borne de actie ‘Poen voor Groen’. Deze actie wordt door de Stichting Duurzaam Thuis Twente georganiseerd namens zes Twentse gemeenten. Doel van de actie is om huiseigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken met kleine duurzame maatregelen.

Nu tijdelijk extra subsidie op isoleren woning
Dit is hét moment om je muren te laten isoleren of isolatie aan te laten brengen aan je dak of vloer!

23 juni 2020
- Vanaf 1 juni is er extra geld beschikbaar om de eigen woning te isoleren. Dit gebeurt via de bestaande regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). In plaats van 20 procent van de kosten kun je van 1 juni tot en 31 december 2020 tot wel 30 procent van de kosten vergoed krijgen.

Wooncoaches Duurzaam Thuis Twente gaan weer op bezoek voor gratis advies aan huis
8 juni 2020 - Vanwege de coronamaatregelen was het lastig om huisbezoeken af te leggen. Per 1 juni zijn er gelukkig een aantal versoepelingen. Daarom kunnen Twentse huiseigenaren voor het verduurzamen van hun woning nu weer terecht bij een wooncoach voor gratis en deskundig advies aan huis.

Duurzaam Thuis Twente is een stichting die namens de 14 Twentse gemeenten huiseigenaren wil helpen bij vragen over hun woning en hen daarbij belangeloos duurzaam advies geeft. In elke gemeente zijn een aantal wooncoaches actief die als echte ‘noaber’ de woningbezitters met raad en daad bijstaan.

Wooncoaches zijn goed opgeleide ervaringsdeskundigen met kennis op het gebied van wonen, techniek en duurzaamheid. Zij komen op verzoek van huiseigenaren kosteloos op bezoek om te luisteren naar woningvragen en mee te denken in oplossingen. Bijvoorbeeld over vragen m.b.t. wooncomfort, energie besparen of opwekken en gasloos wonen.

Nathalie Thoonsen, coördinator van de stichting, geeft aan dat het de afgelopen tijd lastig was om huisbezoeken af te leggen maar dat er sinds 1 juni gelukkig meer mogelijk is. Circa 50 wooncoaches staan te trappelen om de huiseigenaren weer actief behulpzaam te zijn. Voor de wederzijdse veiligheid en gezondheid houden zij daarbij vanzelfsprekend wel de RIVM-richtlijnen aan!

Liever nog geen bezoek aan huis? Maak dan een belafspraak of kijk op de website www.duurzaamthuistwente.nl. Naast informatie over duurzame maatregelen en subsidiemogelijkheden bevat de site een aantal tools waarmee bezoekers eenvoudig een energiecheck of quickscan kunnen doen. Er wordt daarmee een rapport gegenereerd waar de huiseigenaar zelf verder mee aan de slag kan.

Nathalie Thoonsen: "Verduurzaming verbetert de waarde van een woning. Het mooie is dat het tevens het wooncomfort verhoogt en de energielasten verlaagt. En daar heb je direct profijt van. Mensen die nu niet verhuizen maar blijven wonen en een verbouwing of verduurzaming willen, helpen we daar graag bij!”

Via het centrale telefoonnummer 088 185 01 30 kan een afspraak met een wooncoach voor een (beeld)belgesprek of een huisbezoek worden gemaakt.

Hoe zit het nu eigenlijk met de Regionale Energie Strategie Twente?
5 juni 2020 - In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in 2050 met 80 tot 95 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Als tussendoel geldt een reductie van 49 procent in 2030. Het Klimaatakkoord van Parijs is vertaald naar een Nationaal Klimaatakkoord. Onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord is dat alle 30 regio’s in Nederland naar rato aan de nationale doelen moeten bijdragen.
In de Regionale Energie Strategie Twente (RES) wordt vastgelegd op welke manier er - in eerste instantie tot 2030 - wordt bijgedragen aan de nationale doelen.

Energie besparen? Kom langs in de Energiewinkel
6 maart 2020 - Vragen over energie besparen of over subsidie- en financieringsmogelijkheden? Kom langs in de Energiewinkel! Donderdag 12 maart gaan de deuren open van de (tijdelijke) Energiewinkel in het pand van Welbions aan de Stationsstraat 12.

De komende tijd kunnen alle inwoners van de gemeente Borne daar elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur vrijblijvend terecht met vragen over energie besparen. In de Energiewinkel is een onafhankelijke wooncoach van Stichting Duurzaam Thuis Twente aanwezig die de meest uiteenlopende vragen kan beantwoorden op het gebied van energie besparen én duurzaamheid.

Huurders van Welbions
Huurders van Welbions kunnen advies krijgen van de Energiecoach van Welbions. Wilma Stegink adviseert huurders iedere dinsdag tussen 13.30 en 16.30 uur hoe zij hun woning kunnen verduurzamen en hoe zij energie kunnen besparen.
Inwoners van Borne konden al terecht op het digitale loket van Borne Energie (www.borneenergie.nl) en Duurzaam Thuis Twente (www.duurzaamthuistwente.nl/borne). De Energiewinkel is een extra mogelijkheid voor inwoners die liever even spontaan binnenlopen voor advies over bijvoorbeeld energiebesparing en financierings- en subsidiemogelijkheden. Maar ook voor het maken van een afspraak voor persoonlijk energieadvies thuis, kan men terecht in de Energiewinkel.

Klimaatneutraal in 2050
Omdat Borne in 2050 klimaatneutraal moet zijn (een opdracht van de Rijksoverheid) werkt de gemeente aan een energievisie, die wordt opgesteld met de samenleving. Inwoners kunnen zelf ook al veel doen op het gebied van energiebesparing en het opwekken van energie. Voor vragen hierover kunnen ze vanaf 12 maart dus ook terecht bij de Energiewinkel aan de Stationsstraat.
Het pand is voor in ieder geval een jaar beschikbaar gesteld door woningcorporatie Welbions. Het komende jaar wordt gekeken wat de behoefte is van de inwoners en wordt gekeken naar de verdere invulling van de Energiewinkel.

Duurzaam Thuis Twente
Inwoners zijn elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur van harte welkom om in de Energiewinkel vrijblijvend kennis te maken met de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente. De stichting, een initiatief van de veertien Twentse gemeenten, heeft als doel om huiseigenaren te helpen bij hun woonvragen en hen belangeloos te voorzien van duurzaam advies. De woonvragen kunnen gaan over duurzame aankopen, maar ook over wooncomfort, onderhoud, verbouwing of energiebesparing.

(Voorlopige) uitkomsten meedenkavond 11 februari
2 maart 2020 - Op dinsdag 11 februari 2020 is een meedenkavond georganiseerd door de gemeente Borne. Op deze avond is aan de hand van een aantal stellingen de mening gepeild van inwoners over de opwek van duurzame energie door middel van zon en wind. Onderstaand de voorlopige resultaten van deze eerste peiling.

 • Het merendeel van de aanwezigen (meedenkers) komt uit Borne, circa 42, gevolgd door 13 meedenkers uit het buitengebied, 4 uit Zenderen en 9 uit Hertme.
 • Zelf hebben ze al 1 of meerdere duurzame maatregelen genomen, zowel voor het milieu maar ook omdat het geld oplevert.
 • 57% van de meedenkers vindt dat er voldoende draagvlak moet zijn voor een initiatief van duurzame opwek.
 • 43% van de meedenkers vindt dat als het initiatief voldoet aan het toetsingskader, het gerealiseerd mag worden. Het merendeel van de meedenkers wil vanaf het begin betrokken worden bij een initiatief voor duurzame opwek.
 • Het merendeel van de meedenkers wil stroom kunnen afnemen van een lokaal initiatief voor duurzame opwek; gevolgd door beleggen. Ongeveer 30% van de meedenkers zou mede-eigenaar willen worden.
 • Tweederde van de meedenkers is voor een vorm van compensatie door initiatiefnemers van energieopwekking om de leefbaarheid in Borne te vergroten.
 • Een ruime meerderheid is voor ondersteuning van initiatiefnemers door een team bij realisatie van windmolens en/of zonneparken.
 • Een ruime meerderheid is voor een onafhankelijke toetsing van initiatieven.
 • Een meerderheid van de meedenkers vindt duurzame opwek van zonne-energie de beste optie. De opwek op/langs infrastructurele werken staat op de 2e en 3e plaats. Duurzame opwek op landbouwgronden heeft weinig voorkeur. Ook zonnevelden langs de randen van de dorpskernen en op onbebouwde locaties genieten weinig voorkeur.
 • Opwek van zonne-energie op gebieden met bosbestemming en op de landgoederen heeft weinig steun.
 • Een meerderheid van de meedenkers is voor het koppelen van initiatieven aan de Energiecorridor (RWS onderzoekt de mogelijkheid om direct langs de A35 zonnepanelen te plaatsen).
 • Een meerderheid van de meedenkers staat open voor vernieuwende ideeën (bijvoorbeeld een uitrolbaar zonnepark op een sportveld of zonnepanelen in de weg).
 • Ongeveer een kwart van de meedenkers vindt kleine windturbines niet passen op boerenerven. Een ruime meerderheid vindt het niet passen op burgererven in het buitengebied. Tegen het toepassen van kleine windturbines op bedrijventerrein zijn minder mensen tegen. (Niet iedereen heeft deze vraag echter ingevuld).
 • De meerderheid van de meedenkers ziet de windturbines het liefst geplaatst langs de snelweg en rondom de locatie Elhorst-Vloedbelt en niet in het open landschap of gebieden met bos.
 • De helft van de meedenkers geeft de voorkeur aan een combinatie van de opwek van zonne- en windenergie, gevolgd door 40% die het liefst zoveel mogelijk inzet op zonne-energie.

NB. Na afloop was er ook kritiek op het verloop van de avond, waarbij onder andere de vragen door een aantal mensen ‘suggestief’ gevonden werden. Ook miste men een aantal aspecten, zoals gezondheidsgevolgen van windmolens voor mens en dier, recente wetenschappelijke onderzoeken uit vooral Duitsland over de gevolgen van windmolens, de beperkte opslagmogelijkheden van elektriciteit, zon op daken en mogelijkheden van biomassa en andere duurzame bronnen.

Dit wordt samen met de uitkomsten van de avond meegenomen bij het maken van het toetsingskader voor initiatieven om windmolens of zonneparken aan te leggen. Dit toetsingskader wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.

Energietransitie aan beide zijden van de grens
27 februari 2020 - Kennis en ervaring uitwisselen over de energietransitie, daar ging het donderdag 27 februari om in Het Spanjaard waar betrokken ambtenaren en bestuurders uit Rheine en Trakai (Litouwen) bijgepraat werden over de opgaven waar Borne voor staat en de manier waarop dat in de gemeente wordt aangevlogen.

Meedenkers geven input voor toetsingskader
12 februari 2020 - Zo’n 70 mensen gaven gehoor aan de oproep van de gemeente Borne om mee te denken over het plaatsen van windmolens en zonneparken in de gemeente Borne. Het is één van de pijlers van de Energievisie in wording. Warmtetransitie en energie besparen zijn ook onderdelen van die visie, maar daar ging het dinsdagavond 11 februari in het Kulturhus niet over. Wel onderwerp van gesprek was het duurzaam opwekken van energie, vooral via zonnepanelen/parken en windmolens.