Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

ISDE subsidie verhoogd
vrijdag 14 januari 2022

ISDE subsidie verhoogd

Sinds 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen binnen de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verhoogd. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren. Je kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die betrekking hebben op: Energiebesparing (isolatie & beglazing) Duurzame energie opwekking (PV & wind, alleen zakelijk) Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen) Aansluiting warmtenet   Warmtepompen Het verhoogde bedrag dat je krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Je kunt hier de nieuwe apparatenlijsten bekijken met de nieuwe verhoogde bedragen. De verhoogde subsidie voor deze maatregel zal alleen…

Lees meer
 • 0
 • 0
100% groen gas voor gemeentelijk vastgoed per 2025
woensdag 12 januari 2022

100% groen gas voor gemeentelijk vastgoed per 2025

Gemeente Borne is samen met een aantal andere Twentse gemeente een gezamenlijk inkoopproces gestart voor een Europese aanbesteding voor levering van groengas en/of CO2-gecompenseerd gas. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2025 het gemeentelijk vastgoed volledig wordt verduurzaamd met groengas. 2025: het juiste moment Het gemeentehuis wordt over een paar jaar geïntegreerd met het Kulturhus in het Nieuwe Huis van Borne. Ook wordt Sportpark Het Wooldrik duurzaam gerenoveerd. Daardoor zal de gasbehoefte per 1 januari 2025 naar verwachting met circa 75% gedaald zijn. Daarom is 2025 het juiste moment om ook dan over te gaan op duurzaam gas. Een aantal…

Lees meer
 • 0
 • 0
Gemeenten Borne, Enschede en Hengelo onderzoeken met Twence regionaal warmtenet
woensdag 22 december 2021

Gemeenten Borne, Enschede en Hengelo onderzoeken met Twence regionaal warmtenet

Twente zoekt mogelijkheden om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Dat is een enorme opgave, waarbij alle beschikbare warmtebronnen nodig zijn. Bovendien moet de infrastructuur geschikt zijn om de warmte beschikbaar te stellen. De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo zetten samen met Twence in op een haalbaarheidsonderzoek van een regionaal warmtenet om de warmtebronnen optimaal te benutten. Deze partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om deze haalbaarheid te onderzoeken. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2022 bekend. Bijdrage aan klimaatdoelen Het aardgasvrij verwarmen van gebouwen is één van de uitdagingen uit het Nationale Klimaatakkoord om bij te dragen…

Lees meer
 • 0
 • 0
Borne krijgt Energiefonds
woensdag 22 december 2021

Borne krijgt Energiefonds

Gemeente Borne gaat duurzame leningen verstrekken aan ondernemingen, verenigingen, stichtingen en andere zakelijke instellingen. Dinsdagavond heeft de gemeenteraad positief gereageerd op het instellen van een Energiefonds. ‘Op deze manier willen we onze gemeenschap helpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken’, aldus wethouder Michel Kotteman. Begin februari 2022 organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Duurzame leningen vanaf € 5.000,- Het Energiefonds verstrekt duurzame leningen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar aan kleine bedrijven, (sport) verenigingen, scholen of energiecoöperaties. De minimale lening bedraagt € 5.000, de maximale lening bedraagt € 50.000. Het fonds…

Lees meer
 • 0
 • 0
Concept Toetsingskader duurzame energie-initiatieven voor inspraak
woensdag 8 december 2021

Concept Toetsingskader duurzame energie-initiatieven voor inspraak

Om duurzame energie-initiatieven te ontwikkelen, heeft gemeente Borne richtlijnen opgesteld. Dit zogenaamde Toetsingskader Energie-initiatieven is afgelopen dinsdag in het college behandeld en vrijgegeven voor inspraak. Inwoners kunnen van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 reageren op dit afwegingskader. Beschermen van ons landschap Gemeente Borne wil haar steentje bijdragen aan de energietransitie en daarmee, het opwekken van duurzame elektriciteit. Aan de andere kant willen we het landschap en de onbebouwde omgeving van onze gemeente beschermen. Aan de hand van dit toetsingskader worden plannen getoetst op hun ruimtelijke kwaliteit. Lokaal eigendom Bij het ontwikkelen van energie-initiatieven willen we borgen dat…

Lees meer
 • 0
 • 0
Ontwerp Duurzaamheidsroute A35 Borne
woensdag 1 december 2021

Ontwerp Duurzaamheidsroute A35 Borne

Gisteravond hebben zo’n 125 mensen meegedaan aan de digitale terugkoppeling van het schetsontwerp voor het pilotproject Duurzaamheidsroute A35. Tijdens deze avond hebben meedenkers uit de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede feedback en input gegeven op deze schetsontwerpen. We zijn heel tevreden met de feedback en input die we gisteren hebben ontvangen! Echter is de avond niet helemaal gelopen zoals we van te voren met elkaar hadden bedacht: er deed zich een technisch probleem voor. Technische problemen Helaas heeft, door een technische/menselijke fout, niet iedereen gisteravond de presentatie kunnen bijwonen. Op het moment dat er 100 deelnemers in…

Lees meer
 • 0
 • 0
Succesvolle energiebespaarmarkten
maandag 15 november 2021

Succesvolle energiebespaarmarkten

In oktober en november heeft energiecoach Bart Schooneman van het Energieloket in Borne 4 Energiebespaarmarkten georganiseerd. En hij organiseerde drie interessante workshops om zelf aan de slag te gaan met energie besparen. En met succes: ruim 400 inwoners hebben de Energiebespaarmarkten bezocht en 250 inwoners hebben deelgenomen aan de workshops. Inwoners konden de kortingsvouchers voor €40,- aan energiebesparende producten ook besteden tijdens deze Energiebespaarmarkten; daar hebben zo’n 150 mensen gebruik van gemaakt. Presentaties workshops Was je niet aanwezig, maar wil je toch weten welke informatie gedeeld werd tijdens de workshops? Je kunt de presentaties hier nog nakijken: Hoe begin ik…

Lees meer
 • 0
 • 0
30 november: terugkoppeling bijeenkomsten Duurzaamheidsroute A35
woensdag 10 november 2021

30 november: terugkoppeling bijeenkomsten Duurzaamheidsroute A35

In september en oktober dit jaar hebben we twee inloopbijeenkomsten in Borne georganiseerd om wensen, suggesties en ideeën op te halen voor het pilotproject Duurzaamheidsroute A35. Veel betrokken inwoners van onze gemeente hebben meegedacht over geschikte locaties, ontwerpen en randvoorwaarden voor de opwek van duurzame zonne-energie langs de Rijkswegen. En ook bij de andere gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Hengelo en Enschede is volop meegedacht via online bijeenkomsten en enquêtes. Alle opgehaalde informatie is verwerkt in een schetsontwerp voor de Duurzaamheidsroute A35. We praten je bij op dinsdag 30 november Op dinsdagavond 30 november van 19:00 tot 21:00 laat we je zien…

Lees meer
 • 0
 • 0
College positief over Energiefonds
woensdag 10 november 2021

College positief over Energiefonds

Gemeente Borne wil haar gemeenschap helpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het College heeft daarom positief gereageerd op het instellen van een Energiefonds. Wethouder Kotteman, verantwoordelijk voor duurzaamheid zegt: ‘Door duurzame leningen te verstrekken aan ondernemingen, verenigingen, stichtingen en andere zakelijke instellingen hopen we een hefboom te creëren voor het besparen van energie of voor het opwekken van duurzame energie op grote daken’. In december beslist gemeenteraad of het Energiefonds er daadwerkelijk komt. Duurzame leningen vanaf € 5.000,- Het Energiefonds verstrekt duurzame leningen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar aan kleine bedrijven,…

Lees meer
 • 0
 • 0
We hebben een foutje gemaakt....
vrijdag 5 november 2021

We hebben een foutje gemaakt....

Dat kan gebeuren, maar is wel heel vervelend. In de Week van Borne lees je dat van 5 t/m 10 november Energiemarkten gehouden worden. Dat is NIET het geval. De Energiemarkten zijn afgelopen, maar vanaf 1 november a.s. organiseert Borne Breed Zonnecollectief informatieavonden over collectieve inkoop van zonnepanelen. Alle informatie over deze informatieavonden vindt u hier Je kunt nog tot 15 november a.s. je vouchercode inleveren voor aankoop van energiebesparende producten. Alle informatie vindt je hier Onze excuses!

Lees meer
 • 0
 • 0
4 november: Ondernemersavond Molenkamp
donderdag 28 oktober 2021

4 november: Ondernemersavond Molenkamp

Ondernemers op bedrijventerrein Molenkamp zijn 4 november welkom op de thema-avond Duurzaamheid bij Kringloop Borne. In het plenaire deel van de avond zal worden ingegaan op nut en noodzaak van de energietransitie en de route die de gemeente Borne samen met ondernemers wil bewandelen. Een energie-expert vertelt meer over quick-winns op het vlak van energiebesparing, maar ook over de mogelijkheden om energie te besparen op de lange termijn. Er wordt kort ingegaan op subsidies en hoe bedrijven advies kunnen krijgen. Natuurlijk is vooraf een inloop met stamppotbuffet en nadien een borrel om nog eens na te praten met elkaar. Ook…

Lees meer
 • 0
 • 0
Subsidie asbest eraf, zon op
donderdag 28 oktober 2021

Subsidie asbest eraf, zon op

Goed nieuws voor particulieren of organisaties die asbest willen verwijderen: provincie Overijssel heeft een subsidie opengesteld voor het verwijderen en afvoeren van een asbestdak in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen. Het gaat om daken van minimaal 35 m2. De subsidie bedraagt een vastgesteld forfaitair bedrag van € 1.000,- per aanvrager en is vanaf 20 oktober geopend. Alle informatie en de voorwaarden vindt je op het subsidieloket van provincie Overijssel.

Lees meer
 • 0
 • 0
Informatieavonden gezamenlijke inkoop zonnepanelen
woensdag 27 oktober 2021

Informatieavonden gezamenlijke inkoop zonnepanelen

Na twee succesvol verlopen zonnepanelen-collectieven in de wijken Wensink Zuid en de Bornsche Maten hebben Rinne en Dave besloten de stoute schoenen aan te trekken en een collectief te starten voor heel Borne: Borne Breed Zonnecollectief! Informatieavonden Inwoners van de gemeente Borne kunnen meedoen aan gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Daarvoor worden verschillende informatieavonden georganiseerd. Je wordt op deze avonden volledig geïnformeerd over hoe je mee kan doen, wat de kosten zijn en vooral: wat je voordeel is qua energiebesparing, energie-opwek en financieel besparing! Wanneer je interesse hebt, dan kun je je aanmelden. Dat kan via deze link. De leverancier zal…

Lees meer
 • 0
 • 0
Gratis producten t.w.v. €40,- bij Energiebespaarshop
maandag 18 oktober 2021

Gratis producten t.w.v. €40,- bij Energiebespaarshop

Alle inwoners van de gemeente Borne ontvangen een tegoed van €40,- om online energiebesparende producten te kopen bij Energiebespaarshop.nl. Daarover krijgen ze vanaf 19 oktober een brief met een vouchercode. Mensen die de producten niet online willen bestellen, kunnen hiervoor ook terecht op de Energiebespaarmarkten zoals hierboven beschreven. Bij inlevering van de brief kan men meteen producten uitzoeken en mee naar huis nemen. Alle bezoekers van de Energiebespaarmarkten ontvangen ook nog eens een leuk cadeautje: het superinformatieve Duurzaamheidskwartet. Alle informatie over de Energiebespaarmarkten, de voucheractie en de aanmeldformulieren voor de workshops staan op www.energievanborne.nl/energiemarkt

Lees meer
 • 0
 • 0
Energiebespaarmarkten in Borne en Zenderen
vrijdag 15 oktober 2021

Energiebespaarmarkten in Borne en Zenderen

Energie van Borne organiseert in oktober en november samen met gemeente Borne vier Energiebespaarmarkten. Inwoners kunnen verschillende workshops over energie besparen bijwonen. In 25 minuten geven energiecoaches tips en advies zodat men thuis meteen aan de slag kan. Aanmelden is verplicht. De volgende workshops staan op het programma: Hoe begin ik met het besparen van energie Hoe kan ik gas besparen met m’n cv-installatie? Waar begin ik met het verduurzamen van m’n woning?   Alle Energiebespaarmarkten zijn 19.30 uur tot 21.30 uur op verschillende locaties in Borne en Zenderen. Kijk op https://www.energievanborne.nl/energiemarkt/ voor alle informatie en locaties.  

Lees meer
 • 0
 • 0
Duurzaamheidskwartet voor schoolkinderen
woensdag 13 oktober 2021

Duurzaamheidskwartet voor schoolkinderen

Alle basisschoolkinderen vanaf groep 4 in de gemeente Borne krijgen een Duurzaamheidskwartet. Ze krijgen dit cadeau van het initiatief Energie van Borne en de gemeente. ‘Duurzaamheid is best een ingewikkeld en groots onderwerp. Met dit kwartet willen we kinderen én ouders meer leren over wat duurzaamheid is’, aldus wethouder duurzaamheid Michel Kotteman. Kinderen krijgen dit cadeau in het kader van de Maand van de Duurzaamheid Duurzame toekomst is belangrijk ‘We willen het onderwerp duurzaamheid onder de aandacht brengen bij kinderen. Dat doen we graag op een eenvoudige manier, spelenderwijs. Zodat thuis aan de keukentafel met ouders via een spel gepraat…

Lees meer
 • 0
 • 0
Bespaar 20% aan gasverbruik in douche en keuken
maandag 4 oktober 2021

Bespaar 20% aan gasverbruik in douche en keuken

Bijna 20 procent van je gasverbruik gaat op aan warm water voor de badkamer en keuken. In de meeste huishoudens hangt een combiketel op gas die niet alleen de verwarming regelt, maar ook zorgt voor warm water uit de kraan. Een huishouden verbruikt gemiddeld 270 m3 gas (€210,-; prijspeil 2020) voor warm water. Van de CO2-uitstoot die ontstaat door het gebruik van gas & elektra door huishoudens, veroorzaakt gasverbruik voor warm water zo’n 15 procent; in huizen met een elektrische boiler is dat zelfs 30 procent (dat komt doordat elektriciteit zeer inefficiënt wordt opgewekt). Door minder warm water te gebruiken en…

Lees meer
 • 0
 • 0
Doe de isolatie-zelfscan
maandag 4 oktober 2021

Doe de isolatie-zelfscan

De Nationale Isolatieweken zijn van start gegaan! De koude maanden staan voor de deur. Juist nu is het een goed idee om je woning te isoleren. Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen: minder kou en tocht, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar liefst 2 van de 3 woningen in Nederland hebben nog geen goede isolatie. Milieu Centraal heeft een handige isolatie-zelfscan gemaakt. Je kunt dus zelf al snel zien of isoleren loont. Pak een meetlint en aansteker en ga op ontdekkingstocht langs je dak, vloer, buitenmuren en ramen. Doe hier de handige isolatie-zelfscan.

Lees meer
 • 0
 • 0
Inloopbijeenkomsten Duurzaamheidsroute A35
woensdag 1 september 2021

Inloopbijeenkomsten Duurzaamheidsroute A35

UPDATE: NIEUWE LOCATIE & TIJD In Borne willen we in 2050 graag CO-2 neutraal zijn. Eén van de projecten die kan bijdragen is de Duurzaamheidsroute A35. De gemeente Borne werkt met verschillende andere partijen samen in dit pilotproject. Naast de gemeente Borne doen de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Hengelo en Enschede, de provincie Overijssel, Enexis en het Waterschap Vechtstromen mee in dit project van Rijkswaterstaat. We onderzoeken samen of duurzame energie-opwek langs deze rijksweg mogelijk is. Grondeigenaren, weggebruikers en andere belanghebbenden kunnen meepraten en suggesties aanvragen voor dit pilotproject. Hiervoor organiseren we twee inkoopbijeenkomsten. Inloopavonden: 16 september en 7 oktober a.s. Gemeente Borne en Rijkswaterstaat…

Lees meer
 • 0
 • 0
Ondernemers: € 2.500,- subsidie voor energiebesparing
maandag 30 augustus 2021

Ondernemers: € 2.500,- subsidie voor energiebesparing

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Vanaf 1 oktober 2021 kunnen zij subsidie aanvragen voor het inschakelen van een energieadviseur en voor ondersteuning bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Subsidie op energieadvies Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Denk aan isolatie, zonnepanelen, zonneboilers en een warmtepomp. Maar…

Lees meer
 • 0
 • 0
X

Deel dit op: