Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

College stelt Energievisie vast
woensdag 21 april 2021

College stelt Energievisie vast

Het College van de gemeente Borne heeft de Energievisie vastgesteld. Op 25 mei a.s. beslist de gemeenteraad uiteindelijk over de Energievisie. Dan wordt de richting naar energiebesparing, aardgasvrij en het duurzaam opwekken van energie definitief. Inwoners kunnen op 18 mei nog inspreken tijdens het politiek beraad. Afgelopen maanden hebben inwoners en organisaties verschillende zienswijzen ingediend en deze zijn waar mogelijk verwerkt in de Energievisie. Zienswijzen Tot 20 januari jl. konden inwoners en andere belanghebbenden zes weken lang een zienswijze indienen op de concept-Energievisie. Alle 21 indieners krijgen met de vaststelling van de Energievisie door het College een brief van de…

Lees meer
 • 0
 • 0
Bespaar op je gasrekening!
donderdag 15 april 2021

Bespaar op je gasrekening!

Door je cv waterzijdig in te regelen, kun je tot wel 20% op je gasrekening besparen. De cv-installatie is in de meeste woningen, zelfs nieuwbouw, niet optimaal ingesteld. Hierdoor kan het in sommige ruimtes veel te warm zijn, terwijl de radiatoren in andere ruimtes juist niet goed warm worden. Door ‘waterzijdig in te regelen’ wordt de warmteafgifte verbeterd, comfort verhoogd en energie bespaard. Via https://webshop.cv-inregelen.nl/energievanborne.html krijg je ook nog eens korting op een cv-inregelset!

Lees meer
 • 0
 • 0
Kosten verwijderen gasaansluiting nu volledig vergoed
woensdag 7 april 2021

Kosten verwijderen gasaansluiting nu volledig vergoed

Woningeigenaren hoeven sinds 1 maart niet meer te betalen voor het afsluiten van de gasleiding. De kosten voor het laten verwijderen van de gasaansluiting door de netbeheerder worden per direct volledig vergoed. 13.500 woningeigenaren Steeds meer consumenten besluiten zelfstandig van het aardgas af te gaan. Bij netbeheerders Liander, Enexis, Stedin en Enduris waren dit in 2020 in totaal 13.500 consumenten in heel Nederland. De vergoeding die woningeigenaren die van het aardgas afgaan nu krijgen, is een tijdelijke oplossing. In de nieuwe Energiewet komt een definitieve oplossing voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting. Wat betekent dit…

Lees meer
 • 0
 • 0
Meedoen met collectieve opwek
woensdag 31 maart 2021

Meedoen met collectieve opwek

Zonnepanelen op je eigen dak leggen is niet altijd mogelijk. Omdat je in een appartement woont bijvoorbeeld, door de ligging van je woning of omdat je gewoonweg geen ruimte hebt. Daarom is het binnenkort in Borne ook mogelijk om mee te doen met zogenaamde collectieve zonneprojecten. Je sluit je dan aan bij een groep mensen die samen zonne-energie opwekken. Dat gebeurt meestal via een coöperatie. Wil je meer informatie of wil je meedoen? Neem dan contact op met DIBO via info@energievanborne.nl

Lees meer
 • 0
 • 0
Beantwoording vragen informatieavond 18 maart
dinsdag 30 maart 2021

Beantwoording vragen informatieavond 18 maart

Voor, tijdens en na de informatieavond op 18 maart jl. hebben zo’n 50 betrokken inwoners een vraag gesteld via info@energievanborne.nl. Al deze vragen hebben we inmiddels van een antwoord voorzien en op deze website geplaatst. Zodat ook andere inwoners die meer willen weten van informatie voorzien zijn. De vragen en antwoorden kun je teruglezen op https://www.energievanborne.nl/veelgestelde-vragen/ onder de betreffende thema’s. Alle inzenders hebben inmiddels bericht ontvangen dat ze hier hun antwoord kunnen vinden.

Lees meer
 • 0
 • 0
Zonnepanelen op grote daken: maximaal 30% is geschikt
maandag 29 maart 2021

Zonnepanelen op grote daken: maximaal 30% is geschikt

Dat het landschap in de toekomst gaat veranderen, staat vast: zonnevelden en windturbines zullen nodig zijn om onze energie voor de toekomst duurzaam op te wekken. Het is heel begrijpelijk dat inwoners van onze gemeente, maar overal in het land, deze verandering lastig vinden. Zeker hier in Twente genieten we van ons prachtige landschap. En dat willen we blijven doen. Daarom is het heel logisch dat inwoners vinden dat eerst alle grote daken vol gelegd moeten worden met zonnepanelen. ‘Dan hoeven we geen zonnevelden meer die ons landschap verrommelen’, horen we vaak. Helaas is dat niet een alternatief: want niet…

Lees meer
 • 0
 • 0
Geld-terug-actie Poen voor Groen wordt verlengd
woensdag 24 maart 2021

Geld-terug-actie Poen voor Groen wordt verlengd

Omdat bouwmarkten en winkels sinds half december dicht zijn geweest en ook nu slechts mondjesmaat mensen mogen binnenlaten, hebben de deelnemende gemeenten besloten de actie Poen voor Groen te verlengen. Het blijft daarom ook na 31 maart mogelijk om kosteloos energiebesparende maatregelen te nemen in je woning. Poen voor Groen loopt in de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand. €50,- terug Inwoners van deze zeven Twentse gemeenten konden tot nu toe al aanspraak maken op een subsidie van €50 voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld om energieverspillende lampen te vervangen door LED of…

Lees meer
 • 0
 • 0
Meepraten op energievanborne.nl
maandag 22 maart 2021

Meepraten op energievanborne.nl

Inwoners van Borne kunnen meepraten over energiebesparing, aardgasvrij worden en duurzame opwek van energie. Dit kan op het hernieuwde platform energievanborne.nl. Hier staat volop informatie en mogelijkheid om ideeën in te brengen, mee te praten en reactie te geven. Daarnaast helpt het platform inwoners met energie te besparen en kan een afspraak met een wooncoach gemaakt worden. Energievanborne.nl is een initiatief van de gemeente Borne i.s.m. verschillende partners als DIBO en BBO.  Reageren en meedoen Bezoekers van het nieuwe platform kunnen reageren, meedoen aan polls of zich opgeven om mee te doen aan de eerste Wijkuitvoeringsplannen (WUP). In een WUP…

Lees meer
 • 0
 • 0
Informatieavond over energiebesparing, aardgasvrij, zonne- en windenergie
maandag 15 maart 2021

Informatieavond over energiebesparing, aardgasvrij, zonne- en windenergie

Op 18 maart a.s. organiseert de gemeente Borne een digitale bewonersavond. Inwoners worden geïnformeerd over de Energievisie van Borne en kunnen al hun vragen stellen over energiebesparing, aardgasvrij, zonnevelden en windturbines. Het is belangrijk voor inwoners goed op de hoogte te zijn en weten wat er de komende jaren in de gemeente Borne staat te gebeuren. De digitale bewonersavond start om 20.00 uur en is te volgen via Youtube. Aanmelden voor de avond is niet nodig. Link naar de uitzending Je kunt de uitzending volgen via https://www.youtube.com/watch?v=HsfKFBKaNvg&feature=youtu.be Stel uw vraag De gemeente wil ook graag vragen beantwoorden van inwoners over dit…

Lees meer
 • 0
 • 0
Meepraten over zonne-energie langs N35/A35
vrijdag 5 maart 2021

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

Kan het traject N35/A35 dienen als locatie voor opwekking van zonne-energie? De gemeente Borne onderzoekt met nog 5 gemeenten en Rijkswaterstaat of dit mogelijk is. Omwonenden van en bedrijven aan de rijksweg kunnen meepraten: nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.nl en straks tijdens (online) bijeenkomsten. Omwonenden en bedrijven kunnen op een interactieve kaart aangeven welke wensen en ideeën zij hebben. Alle input wordt waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase. Zorgvuldig naar locaties kijken Voor de gemeente Borne geldt dat onderzocht wordt of bermen in onze gemeente kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met omwonenden en…

Lees meer
 • 0
 • 1
Gemeenten verkennen regionaal warmtenet in Twente
vrijdag 5 maart 2021

Gemeenten verkennen regionaal warmtenet in Twente

Borne verkent onder begeleiding van de Provincie samen met de gemeenten Almelo, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal onder welke voorwaarden en condities de ontwikkeling van een regionaal warmtenet in Twente mogelijk en wenselijk is om onze huizen in de toekomst kunnen verwarmen. Een grote kans voor Borne Borne wil collectieve warmtenetten toepassen waar mogelijk. Het is nu nog niet mogelijk om aan te geven hoeveel woningequivalenten in Borne op het regionaal warmtenet kunnen aansluiten. Het regionale warmtenet biedt voor Borne een grote kans, het geplande tracé loopt door of langs Borne. De hoge temperatuur warmte zorgt ervoor dat aanpassingen in…

Lees meer
 • 0
 • 0
Energietasje voor woningbezitters in Borne
donderdag 25 februari 2021

Energietasje voor woningbezitters in Borne

Ruim 5.000 huiseigenaren van de gemeente Borne ontvangen een tasje met inspiratie en kortingsbonnen om energie te besparen. De tasjes worden huis aan huis bezorgt door Belangenvereniging Oud Borne, Apollo 8, de Bornse schaats- en skeelervereniging, BVV de Kikkers, RKSV NEO, TV Smash en de dorpsraad Hertme. De verengingen ontvangen ook nog eens een kleine vergoeding voor hun bijdrage. En dat is zeer welkom in deze periode.  Een mooie samenwerking vanuit Energie van Borne en Duurzame Initiatieven Borne (DIBO) met de samenleving om samen te werken aan een duurzaam Borne! Tips en informatie In het tasje vindt u allereerst een…

Lees meer
 • 0
 • 0
Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence van start
maandag 1 februari 2021

Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence van start

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden. Zonder mest geen installatie. “Ons geduld is de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. Na  de positieve uitspraak van de Raad van State in oktober vorig jaar waren al onze pijlen gericht op het afsluiten van mestcontracten. Wij zijn zeer verheugd dat we door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties in een paar maanden tijd voldoende mestcontracten konden afsluiten om ook…

Lees meer
 • 0
 • 0
Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen
dinsdag 1 december 2020

Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie Zenderen

Twence heeft op 28 oktober jl. groen licht gekregen voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. De bouw zal naar verwachting begin 2021 starten en in het voorjaar van 2022 operationeel zijn. Bent u als varkenshouder op zoek naar een structurele oplossing voor uw mest? Dan kan Twence u een complete en duurzame oplossing bieden. Meer weten? Kijk voor uitgebreide informatie op www.twence-mest.nl.

Lees meer
 • 0
 • 0
De Energievisie van Borne geeft richting
woensdag 25 november 2020

De Energievisie van Borne geeft richting

Ook de gemeente Borne zet de stap naar verduurzaming van haar energiebehoefte. Vanuit onze gemeente dragen we bij aan de opgave die we in de regio Twente invullen richting het Nationaal Klimaatakkoord. In Borne doen we dat door energie te besparen, door onze woningen straks duurzaam te verwarmen en door onze energie duurzaam op te wekken. Hoe we dit willen doen, staat in de Energievisie van Borne. Inspraakperiode Dinsdag 24 november is het college akkoord gegaan om de Energievisie van Borne vrij te geven voor inspraak. Vanaf 10 december 2020 tot 20 januari 2021 geldt de gebruikelijke inspraakprocedure. Daarover leest…

Lees meer
 • 0
 • 0
Nog ruim €185.000,- beschikbaar voor inwoners Borne
vrijdag 20 november 2020

Nog ruim €185.000,- beschikbaar voor inwoners Borne

Sinds de start van Poen voor Groen hebben meer dan 250 woningeigenaren in de gemeente €50,- teruggekregen. Dat gebeurde na de aanschaf van energiebesparende producten en het uploaden van de kassabon op poenvoorgroen.nl. Borne organiseert de campagne, samen met zes andere Twentse gemeenten, met geld uit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Zo stimuleert de gemeente inwoners eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen in en om hun woning. Er zit nog ruim €185.000,- in de pot: dat betekent dat nog zo’n 3.700 inwoners van de actie kunnen profiteren.

Lees meer
 • 0
 • 0
Doe mee aan de online Nationale Duurzame Huizenroute
donderdag 29 oktober 2020

Doe mee aan de online Nationale Duurzame Huizenroute

Vanaf 7 november is ook in Borne de Nationale Duurzame Huizenroute, dit jaar online. En dat is een groot voordeel, want zo kun je overal binnenkijken hoe andere huiseigenaren hun woning verduurzaamd hebben. De gemeente Borne zoekt huiseigenaren die hun ervaringen willen delen.

Lees meer
 • 0
 • 0
Eerste hulp op TV om energiekosten te besparen
maandag 5 oktober 2020

Eerste hulp op TV om energiekosten te besparen

Programmamaker Gwen Jansen schiet samen met haar expert team en de Consumentenbond, Milieu Centraal en TonZon, de komende maanden mensen te hulp die thuis veel meer energie verbruiken dan nodig is. Via het tv-programma Green Make Over geven zij praktische, energieslimme tips en tools aan diverse huishoudens en twee basisscholen om zo uit hun energiefuik te komen en hun klimaatstress te verminderen. Het woon- en lifestyleprogramma is vanaf 18 oktober elke zondag te zien om 16 uur op SBS6. En Borne doet ook mee!

Lees meer
 • 0
 • 0
Zonnepanelen voor de Bornsche Maten
maandag 21 september 2020

Zonnepanelen voor de Bornsche Maten

In De Veste werd vorige week dinsdag een prachtige, zonnige, nazomerdag afgesloten met een mooie aanbieding voor de bewoners: Anzon uit Hengelo zorgt voor een scherpe korting voor zonnepanelen. Deze aanbieder gaf eerder ook in Wensink Zuid een aantrekkelijke (collectiviteits)korting.

Lees meer
 • 0
 • 0
Ook gemeente Borne neemt duurzame energie af van Twence
maandag 14 september 2020

Ook gemeente Borne neemt duurzame energie af van Twence

Samen met nog negen Twentse gemeenten zet de gemeente Borne verdere stappen in de verduurzaming van haar energieverbruik. Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn. Op woensdag 9 september werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Twence en de tien gemeenten bekrachtigd en ondertekend. Verder resultaat van de overeenkomst is dat de productie van in de Twentse regio opgewekte duurzame energie wordt aangejaagd. Dit stimuleert de innovatie en arbeidsmarkt en inwoners kunnen meeprofiteren.

Lees meer
 • 0
 • 0
X

Deel dit op: