Interessant

Laatste nieuws rondom energie in gemeente Borne!

Ontwerp 'Beleidsregels zonnevelden' ter inzage
vrijdag 8 september 2023

Ontwerp 'Beleidsregels zonnevelden' ter inzage

Concept ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’ ter inzage Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het ontwerp ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’. Nu liggen de beleidsregels ter inzage. Het ontwerp ‘beleidsregels zonne-energie’ is gemaakt, omdat gemeente Borne grip wil houden op de ontwikkeling van grote velden met zonnepanelen. Daarnaast vindt het college het belangrijk om rondom zonnevelden de ruimtelijke en ecologische kwaliteit te behouden. De ‘Beleidsregels zonne-energie gemeente Borne’ helpen daarbij. In de stukken staan criteria voor de aanleg van zonnevelden, dit zijn veel praktische zaken. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld meepraten over de totstandkoming van het zonneveld en over de…

Lees meer
 • 0
 • 0
Warmteprogramma Borne ter inzage
maandag 10 juli 2023

Warmteprogramma Borne ter inzage

Concept Warmteprogramma Borne ter inzage Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept Warmteprogramma Borne ter inzage ligt. Het concept Warmteprogramma betreft een actualisatie van de Transitie Visie Warmte die eerder in 2021 als integraal onderdeel van de Energievisie Borne door de gemeenteraad is vastgesteld. In het Warmteprogramma worden de beschikbare en geschikte duurzame warmteopties op wijk- en dorpsniveau beschreven. In de actualisatie is meer kwantitatieve informatie met betrekking tot de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de duurzame warmteopties opgenomen. Ter inzage Iedereen die dat wil kan tot en met 25 augustus 2023 het Concept…

Lees meer
 • 0
 • 0
Informatieavond collectieve inkoopactie voor Wensink-Zuid!
maandag 5 juni 2023

Informatieavond collectieve inkoopactie voor Wensink-Zuid!

Collectieve inkoopactie ‘Borne gaat voor Groen’ wordt vervolgd in Wensink-Zuid! Na het succesvol verduurzamen van woningen in de wijken Letterveld en ’t Oldhof breidt de campagne ‘Borne gaat voor Groen’ zich nu uit naar Wensink-Zuid. In samenwerking met de gemeente Borne en Stichting DiBo biedt de collectieve campagne inwoners de mogelijkheid om hun woningen energiezuiniger te maken en te besparen op energiekosten. Als vervolg op de positieve resultaten in de eerdere wijken, ontvangen alle bewoners van Wensink-Zuid deze week een brief van de gemeente Borne. Ze worden uitgenodigd voor een informatieavond op 7 juni in Het Kulturhus in Borne. Tijdens…

Lees meer
 • 0
 • 0
Energielabel C voor bedrijfspanden in Borne
woensdag 3 mei 2023

Energielabel C voor bedrijfspanden in Borne

Het verplichte energielabel C voor bedrijfspanden is een maatregel die is ingevoerd om de energie-efficiëntie en duurzaamheid van bedrijfspanden te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2023 moeten alle bedrijfspanden in Borne minimaal energielabel C hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen. Een energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een gebouw. Het geeft aan hoe energiezuinig een pand is. Daarnaast geeft het inzicht in welke maatregelen kunnen worden genomen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Het energielabel wordt bepaald op basis van verschillende factoren zoals isolatie, ventilatie, verwarmingssystemen en de aanwezigheid van duurzame energiebronnen. Het invoeren van het…

Lees meer
 • 0
 • 1
Wensink-Zuid aardgasvrij: wijkbewoners beslissen zelf over een alternatieve energiebron
woensdag 26 april 2023

Wensink-Zuid aardgasvrij: wijkbewoners beslissen zelf over een alternatieve energiebron

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat wijkbewoners zelf mogen beslissen over een alternatief voor aardgas als energiebron in hun wijk. Wijkbewoners besluiten zelf hoe zij invulling willen geven aan het proces van dit traject. Een alternatieve energiebron kiezen de wijkbewoners uiteindelijk samen. In dit traject zullen ook andere partijen betrokken worden zoals gemeente, leveranciers en inhoudelijk experts. Wensink-Zuid 2030 aardgasvrij Gemeente Borne heeft het streven dat de wijk Wensink-Zuid in 2030 aardgasvrij is. De uitgangspunten uit de Transitie Visie Warmte ’duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid’ worden gedeeld door wijkbewoners en gemeente. Initiatief nemen, samenwerken en meebeslissen De afgelopen jaren…

Lees meer
 • 0
 • 1
Hulp bij verlagen energiekosten
maandag 27 maart 2023

Hulp bij verlagen energiekosten

Heeft u een laag inkomen? En ook een hoge energierekening? Dan kan de gemeente u helpen om energie te besparen. Door energie te besparen, kunt u uw energiekosten omlaag brengen. De regeling bestaat uit verschillende onderdelen. Op basis van uw inkomen kijkt een medewerker van het Sociaal Hus met u mee of u hier aan kan deelnemen. De regeling bestaat onder andere uit: gratis producten isolatie van uw koopwoning regeling voor het plaatsen van zonnepanelen Zie voor meer informatie over deze regeling de gemeentepagina.

Lees meer
 • 0
 • 2
Isoleren van daken en vloeren in Letterveld: 1295 m2 in zeven vrachtwagens!
vrijdag 10 maart 2023

Isoleren van daken en vloeren in Letterveld: 1295 m2 in zeven vrachtwagens!

Vanmorgen reden er zeven vrachtwagens vol met 1295 m2 aan isolatiemateriaal voor daken en vloeren de wijk Letterveld binnen. Vandaag en morgen zal dit worden geplaatst naar aanleiding van de campagne ‘Borne gaat voor Groen’. Nico Lansink Rotgerink, voorzitter van Stichting Duurzame initiatieven Borne (DiBo) opende deze gebeurtenis. Wethouder Geerdink benadrukte de grootte van deze collectieve inkoopactie en de succesvolle start in Letterveld. ‘Door dit soort campagnes zetten we mooie stappen in de richting van onze klimaatdoelen. Geweldig dat de bewoners dit zo goed hebben opgepakt.’ Thom van de Pasch van Duurzaam Bespaar Plan beaamde dit en gaf aan het…

Lees meer
 • 0
 • 4
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Borne en Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo)
donderdag 9 maart 2023

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Borne en Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo)

De gemeente Borne en Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) zijn een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de aankomende twee jaar. Afgelopen week vond hiervan de ondertekening plaats op het gemeentehuis. Voorzitter van de stichting Nico Lansink Rotgerink is blij met de samenwerking. ‘We zijn als stichting enorm gegroeid de afgelopen jaren. Wij zijn blij de gemeente de komende twee jaren te mogen ondersteunen op het gebied van duurzaamheid’. Wethouder Geerdink beaamt dat er enorme stappen worden gezet op het gebied van klimaat en duurzaamheid in Borne. ‘Deze samenwerking is waardevol. Het helpt ons om onze klimaatdoelen te halen zoals deze staan…

Lees meer
 • 0
 • 2
Klimaatburgemeester Borne aan het woord
woensdag 1 maart 2023

Klimaatburgemeester Borne aan het woord

Peter Spelt is de klimaatburgemeester van de onze gemeente sinds november 2022. Als klimaatburgemeester draagt hij zijn steentje bij om ‘de wereld beter achter te laten, dan hoe we hem hebben gekregen’. Hij wil inwoners van Borne inspireren in hoe zij hun woning kunnen verduurzamen, verspilling tegen te gaan en afval te scheiden. Ook is hij de aanduwer van onze energiecoaches. Peter vertelt over zijn werkzaamheden. “De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat de afhankelijkheid van hulpbronnen een groeiend politiek en economisch risico vormt voor landen, steden en bedrijven. Deze risico’s blijven toenemen naarmate de we meer en meer…

Lees meer
 • 0
 • 6
Duurzaam Wonen Lening: aanvraagportaal geopend per 1 maart 2023
dinsdag 28 februari 2023

Duurzaam Wonen Lening: aanvraagportaal geopend per 1 maart 2023

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u vanaf 1 maart 2023 tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Gemeente Borne wil zo positief bijdragen aan het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van woningen. De lening kan worden aangeboden tegen een bepaalde looptijd en een bepaald rentepercentage (consumptieve of persoonlijke lening). Huishoudens met inkomens tot en met 120 procent van het sociaal minimum krijgen voor deze lening een rentevrijstelling. Zij betalen alleen aflossing. Daarnaast is het mogelijk de lening in de vorm van een hypothecaire lening aan te bieden. De rente wordt dan ieder…

Lees meer
 • 0
 • 0
Borne gaat voor Groen: ’t Oldhof is aan de beurt
donderdag 23 februari 2023

Borne gaat voor Groen: ’t Oldhof is aan de beurt

Op woensdag 1 maart aanstaande zal de tweede informatiebijeenkomst worden gehouden voor de campagne Borne gaat voor Groen. Deze campagne is voor inwoners van Borne en bedoeld om gezamenlijk energiemaatregelen voor uw woning in te kopen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo), gemeente Borne en Duurzaam Bespaar Plan. Vanaf 19:00 uur bent u welkom in het Kulturhus waar koffie en thee klaar zal staan. Vanaf 19:30 uur zal het programma van start gaan. Duurzaam Bespaar Plan zal hier vertellen over de collectieve inkoop campagne, diverse duurzame maatregelen en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er zijn. Naast bewoners…

Lees meer
 • 0
 • 0
Gemeente verlengt Energiefonds Borne met drie jaar
dinsdag 21 februari 2023

Gemeente verlengt Energiefonds Borne met drie jaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het Energiefonds Borne te verlengen met drie jaar tot en met 31 december 2025. Via het Energiefonds kunnen bedrijven, instellingen, verenigingen en coöperaties minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 lenen voor investeringen in duurzame projecten. Onder duurzame projecten wordt verstaan het plaatsen van zonnepanelen, isolatie of warmtepompen. De lening is een gedeeltelijke financiële voorziening. Afhankelijk van de grootte van een project kan met de lening de helft tot driekwart van een project worden gefinancierd. De looptijd van het fonds liep af in december 2022. Het fondsbeheer wordt vanaf de herstart…

Lees meer
 • 0
 • 0
Duurzaam Wonen Lening: Voor een duurzame en energiezuinige woning
donderdag 26 januari 2023

Duurzaam Wonen Lening: Voor een duurzame en energiezuinige woning

Het college van burgemeester en wethouders wil de Duurzaam Wonen Lening invoeren. De lening moet het verduurzamen en energiezuinig maken van de eigen woning mogelijk maken voor (meer) inwoners van de gemeente Borne. ‘Door onder andere de stijging van de energiekosten zien we als gemeente de noodzaak voor Bornse huishoudens om hun woning verder te verduurzamen’, licht wethouder Michael Geerdink toe. Het gaat om maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de woning en het vervangen van de cv-ketel door een (hybride) warmtepomp. Het Rijk biedt mogelijkheden om deze maatregelen te financieren, maar de gemeente ziet ook behoefte…

Lees meer
 • 0
 • 2
Borne zoekt (nog meer) Energiecoaches!
woensdag 25 januari 2023

Borne zoekt (nog meer) Energiecoaches!

Help je graag een noaber met het besparen van energie? Dan zoeken we jou! Gemeente Borne zoekt energiecoaches om inwoners te helpen met het verduurzamen van hun woning. Als energiecoach kom je bij de inwoners thuis en geef je kosteloos advies over hoe de inwoner kan besparen en verduurzamen. Je werkt samen met de andere energiecoaches en kunt vragen uit Borne, Zenderen of Hertme krijgen. Wie ben jij? Als energiecoach heb je kennis van verschillende vormen van isolatie, ventilatie, duurzame warmtetechnieken, zonnepanelen. Je gaat graag met inwoners in gesprek en bent proactief. Verder heb je kennis van: Landelijke en relevante…

Lees meer
 • 0
 • 0
Handig? Word een BespaarFixer!
woensdag 25 januari 2023

Handig? Word een BespaarFixer!

Ben jij handig en help je graag een noaber? Dan zoeken we jou! De BespaarFixer komt bij bewoners thuis en biedt informatie over energiebesparing, maar voert ook kleine energiebesparende maatregelen uit. Voor mensen met een laag inkomen zijn materialen en uitvoer geheel kosteloos. Je helpt bewoners met een laag inkomen om energie en geld te besparen. Wie ben jij? Als BespaarFixer ben je een aanpakker met technisch inzicht. Zonder veel moeite voer jij verschillende klusjes uit. Daarnaast vertel je graag op welke manieren energie kan worden bespaart. Je gaat graag met inwoners in gesprek en bent proactief. Wat ga je…

Lees meer
 • 0
 • 4
Inloopavond windbeleid gemeente Dinkelland
dinsdag 24 januari 2023

Inloopavond windbeleid gemeente Dinkelland

Inloopbijeenkomst windenergie in gemeente Dinkelland – Saasveld op 26 januari De gemeente Dinkelland organiseert twee inloopbijeenkomsten over windenergie in de gemeente. De informatiebijeenkomst op dinsdag 24 januari 2023 is gericht op het zoekgebied Denekamp – Deurningen. De informatiebijeenkomst op donderdag 26 januari 2023 is gericht op het zoekgebied Saasveld.   Bijeenkomst zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen Datum: dinsdag 24 januari 2023 Tijd: vrije inloop tussen 19.30 – 21.30 uur Locatie: Zalencentrum ´t Wubbenhof, Oldenzaalsestraat 49, 7591 GL  DENEKAMP   Bijeenkomst zoekgebied Saasveld Datum: donderdag 26 januari 2023 Tijd: vrije inloop tussen 19.30 – 21.30 uur Locatie: Bruins, Gravenallee 2, 7597 LR  SAASVELD…

Lees meer
 • 0
 • 0
Fijne Kerstdagen en een duurzaam 2023!
donderdag 22 december 2022

Fijne Kerstdagen en een duurzaam 2023!

Het afgelopen jaar hebben we als gemeente Borne in samenwerking met Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) samen met onze inwoners flinke stappen gezet in verduurzaming. We kiezen voor het verlagen van ons energieverbruik, verminderen onze CO2-uitstoot en schakelen over op energie uit duurzame bronnen. Ontwikkelingen waar wij als gemeente trots op zijn. Wij prijzen uw inzet en bereidheid om samen met ons een steen bij te dragen in het tegengaan van de klimaatverandering. Graag bouwen we in het nieuwe jaar met u verder aan een CO2-neutrale gemeente. Ook dan staan onze energiecoaches weer voor u klaar voor advies in verduurzaming van…

Lees meer
 • 0
 • 1
Gemeente Borne ondersteunt ondernemers bij de eerste stappen richting 'Zon op Dak'.
woensdag 30 november 2022

Gemeente Borne ondersteunt ondernemers bij de eerste stappen richting 'Zon op Dak'.

Energie opwekken door zon is duurzaam en klimaatvriendelijk. Grote daken van bedrijfspanden hebben een enorm potentieel als het om zonnepanelen gaat. Ondernemers in de gemeente Borne worden ondersteund in de aanleg van zonnepanelen. Wethouder Geerdink: “Vaak wordt te snel geconstateerd dat een bedrijf geen zonnepanelen kan nemen, terwijl er nog veel wel mogelijk is. We willen onze ondernemers hierbij ondersteunen om te kijken hoe dit zit voor hun specifieke dak. Bijvoorbeeld door per aansluiting te kijken naar oplossingen rondom eigen verbruik en mogelijkheden rondom teruglevering aan het stroomnet. Er kan vaak meer dan gedacht.” Door samen te werken kunnen we…

Lees meer
 • 0
 • 0
De gemeente Borne gaat voor Groen!
donderdag 17 november 2022

De gemeente Borne gaat voor Groen!

In november gaat de campagne ‘Borne gaat voor Groen’ van start. Veel huishoudens in Nederland worden geconfronteerd met hogere gas- en elektraprijzen. Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) helpt de gemeente Borne inwoners inzicht te krijgen in besparingsmogelijkheden op gas en elektra. Zij stimuleren Bornse huishoudens de woning te verduurzamen. Dit doen zij middels een gratis huisscan. Opvolgend op de huisscan kan er worden gekozen om te participeren in een vrijblijvende collectieve inkoopactie. Stichting DiBo heeft het bedrijf Duurzaam Bespaar Plan gevraagd uitvoering te geven aan hun plan. De campagne wordt uitgevoerd in vier wijken. In november wordt gestart met de…

Lees meer
 • 0
 • 5
Welstandsregels zonnepanelen Oud Borne
donderdag 27 oktober 2022

Welstandsregels zonnepanelen Oud Borne

Voor zonnepanelen in het beschermde dorpsgezicht Oud Borne (of op monumenten) gelden specifieke welstandsregels. In de meeste gevallen geldt hiervoor ook een (omgevings)vergunningsplicht. Omdat de regels per situatie verschillend kunnen zijn, verwijzen wij voor het toepassen van zonnepanelen in Oud Borne (of op monumenten) naar de gemeente Borne (Arend-Jan Compagner / (074) 26 58 640).

Lees meer
 • 0
 • 0