Kansenkaarten

De eerste vraag die speelt bij het mogelijk maken van grootschalige grondgebonden18 initiatieven voor duurzame opwek van zon- en windenergie, is waar we dit in Borne geschikt vinden. Om die vraag te beantwoorden hebben wij een beroep gedaan op externe adviesbureaus (Witteveen & Bos en N+L Landschapsontwerpers). Om initiatiefnemers en bewoners snel een beeld te geven wat geschikte, mogelijk geschikte en bij voorbaat uitgesloten gebieden voor zonnevelden en windturbines in Borne zijn, zijn kansenkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn opgesteld samen met de meedenkers in de gemeente. De nadere toelichting op deze kansenkaarten is opgenomen in bijlage 5A voor zon en 5B voor wind van de Energievisie van Borne.

Of initiatieven daadwerkelijk realiseerbaar zijn binnen geschikte en mogelijk geschikte gebieden, bepalen we vervolgens met het toetsingskader.

Let op: onderstaande kaarten komen terug in de concept-Energievisie. Naar aanleiding van de zienswijzen kunnen deze kaarten nog aangepast worden

Wil je participeren in zon of wind?

DIBO werkt mee als partner in het opwekken van duurzame energie. Wil je meedoen aan een initiatief voor zon of wind, groot of klein, neem dan contact met ze op.

Neem contact op met DIBO
X

Deel dit op: