Kansenkaarten

De eerste vraag die speelt bij grootschalige, grondgebonden initiatieven voor duurzame opwek van zonne-energie, is waar we dit in Borne geschikt vinden. Om die vraag te beantwoorden hebben wij een beroep gedaan op de inwoners van Borne. In 2019 heeft een groep 'meedenkers' de basis gelegd voor de zoekgebieden voor zon en ook wind. Daarna hebben we een beroep gedaan op externe adviesbureaus (Witteveen & Bos en N+L Landschapsontwerpers). Om initiatiefnemers en bewoners snel een beeld te geven wat mogelijk geschikte en bij voorbaat uitgesloten gebieden voor zonnevelden en windturbines in Borne zijn, zijn kansenkaarten opgesteld. De nadere toelichting op deze kansenkaarten is opgenomen in bijlage 5A voor zon en 5B voor zon en wind van de Energievisie van Borne. Borne sluit op dit moment windturbines op haar grondgebied uit, in afwachting van het proces om windlocaties op een aantal plekken in de regio Twente te clusteren. In verband met dat proces zijn wel kaarten voor de gemeente Borne gemaakt.

Of initiatieven daadwerkelijk realiseerbaar zijn binnen geschikte en mogelijk geschikte gebieden, bepalen we vervolgens met het toetsingskader.

Wil je participeren in zon?

DIBO werkt mee als partner in het opwekken van duurzame energie. Wil je meedoen aan een initiatief voor zon of wind, groot of klein, neem dan contact met ze op. Een overzicht van initiatieven vindt je hier.

Welke initiatieven zijn er?