Duurzame elektriciteit

In RES Twente heeft Borne ingezet om in 2030 20GwH aan elektriciteit duurzaam op te wekken.

In de Regionale Energiestrategie, een samenwerkingsverband van de regio Twente, heeft gemeente Borne een bod gedaan om in 2030 20 GwH aan duurzame energie op te wekken. In eerste instantie wordt gekeken of dit met zonnepanelen op bestaande daken kan worden gerealiseerd. Voor het deel dat niet op daken gerealiseerd kan worden, wordt gekeken naar zonnevelden en mogelijk de inzet van windmolens.

Bovenstaande grafiek laat zien dat steeds meer energie wordt opgewekt bij huishoudens ‘achter de meter’. Energie 'achter de meter' verwijst naar de verbruikte energie die huishoudens zelf opwekken, en die dus niet in rekening wordt gebracht door de energieleverancier. Naar verwachting neemt dit aandeel in de toekomst verder toe, omdat het vermogen van zonnepanelen toeneemt. Ook komen er steeds betere manieren om energie efficiënter in te zetten, bijvoorbeeld door accu’s te plaatsen die elektriciteit kunnen opslaan.