CO2-reductie

In 2050 willen we in Borne CO2-neutraal zijn. Onze CO2 uitstoot draagt dan niet meer bij aan de opwarming van de aarde.

Het verminderen van CO2-uitstoot is van vitaal belang voor het verminderen van de wereldwijde klimaatverandering en het voorkomen van de gevolgen ervan zoals een stijgende zeespiegel, extremer weer en verlies van biodiversiteit. Daarnaast draagt CO2 reductie in Borne bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en kan het economische voordelen opleveren zoals lagere energiekosten en kansen voor de ontwikkeling van duurzame technologieën en bedrijven. Hierdoor blijven we niet afhankelijk van eindige grondstoffen zoals aardgas.

Bovenstaande grafiek laat zien dat steeds meer van de elektriciteit die we verbruiken geen directe CO2 uitstoot tot gevolg heeft. Waar de stroom eerder afkomstig was uit energie van steenkolen, aardolie of aardgas is dat nu steeds vaker een duurzame bron zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte of restwarmte.