Borne aardgasvrij

In 2050 willen we in Borne geen aardgas meer gebruiken. Sommige wijken zullen vóór 2030 van het gas af zijn.

In 2050 willen we in Borne geen aardgas meer gebruiken. Tot 2030 willen we kijken of we de relatief oudere wijken Wensink-Zuid, Letterveld en het Oldhof van het aardgas kunnen krijgen. Dit kan door individuele huizen te verduurzamen, met bijvoorbeeld een volledig elektrische warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Of door een collectieve oplossing te bedenken, zoals de aansluiting van een wijk op een regionaal warmtenet met restwarmte van afvalverbrander Twence. Samen met de inwoners van de wijken zal - in een zogeheten wijkuitvoeringsplan- worden bepaald welke manier er wordt gekozen om van het aardgas af te gaan. Vanaf 1 juli 2018 is het al verplicht dat nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden gebouwd. Alle huizen die nu worden gebouwd op de Bornsche Maten zijn dus al aardgasvrij.