Klimaatmonitor

De klimaatmonitor geeft onze cijfers weer ten opzichte van CO2 uitstoot en energie.

CO2-reductie algemeen

Lees verder

Energiebesparing

Lees verder

Aardgasvrij

Lees verder

Opwek duurzame elektriciteit

Lees verder

Dashboard doelrealisatie energietransitie

Lees verder