Monumentale woning in Oud Borne

"Ik wil het hoogste energielabel in onze monumentale woning" - Dennis Wilt

"We kennen hem vooral als meteoroloog en als weerman op tv, tegenwoordig bij SBS en daar voor onder meer bij RTL4 en ook RTV Oost. Daarnaast is hij veelgevraagd dagvoorzitter, presentatiecoach en spreker, waarbij onderwerpen als klimaatverandering en nieuwe energie regelmatig aan de orde komen. Daarvoor legt hij vaak lange afstanden af. “Daarom rijd ik elektrisch,” zegt Dennis Wilt, die ook op andere gebieden zijn bijdrage  levert aan de maatschappij en duurzaamheid in het bijzonder. Zo is Dennis ambassadeur van KWF en stichting het Gehandicapte Kind. “Dat vind ik belangrijk mede omdat kanker en gehandicapt zijn ons gezinsleven hebben bepaald en dat verleden speelt uiteraard nog steeds een rol omdat we het hebben meegemaakt.” Ook in zijn woonplaats Borne zit hij in veel besturen en ondersteunt hij meerdere goede doelen. “Als je volop wilt deelnemen aan de maatschappij moet je er ook wat voor over hebben. Dat doe ik graag en met liefde.”

Het geliefde dorp Borne
Maar één ding zal Dennis er niet voor opgeven, zijn geliefde Borne. “Ik ben weliswaar geboren in Enschede, maar ik woon nu achttien jaar in Borne en het is echt mijn geliefde dorp in mijn geliefde Twente geworden. Hier krijgen ze me nooit weer weg, een fijnere plek bestaat denk ik niet. Mijn vriendin en onze vier kinderen denken er gelukkig ook zo over.” Dat geldt ook voor hun nieuwe woning aan de Meijershof, een authentiek en monumentaal pand in het hart van Oud Borne. “De verhuizing duurt nog wel even, want er moet nog heel veel gebeuren.”

Geschiedenis geproefd
“De 18e eeuwse boerderij, met een aangebouwde smederij uit 1874, heeft allerlei functies gehad. Tot zo’n drie jaar geleden, toen het leeg kwam te staan. “Toen vorig jaar ons oog op dit pand viel, was het in geen al te beste staat. Sterker nog, het was behoorlijk verloederd en de zogenaamde modernisering uit de jaren zeventig was goed zichtbaar. Zo zijn de originele houten gebinten vervangen door metalen balken. Het huis is nu ongeveer een half jaar in ons bezit en tot nu toe hebben we vooral ontzettend veel opgeruimd, inclusief de oude schuur die achter de woning staat en die we inmiddels al in haar oude glorie hebben hersteld. We vonden het prima dat de vorige bewoners alles achterlieten behalve een aantal dingen die voor hen van waarde waren. Toen we met opruimen bezig waren, hebben we heel veel van de geschiedenis van de woning en van Oud Borne gezien en geproefd, een mooie ervaring op zich.”

Heel veel nadenken
“Naast opruimen hebben we het afgelopen half jaar vooral besteed aan nadenken,” vervolgt Dennis. “Want we staan voor een interessante maar ook redelijk ingewikkelde uitdaging. Enerzijds willen we dit monumentale pand qua historisch aanzien authentiek laten en van binnen willen we restaureren met zoveel mogelijk behoud en herstel van de oorspronkelijke elementen. Anderzijds is het de bedoeling om de woning zo duurzaam mogelijk te renoveren. We willen laten zien dat zelfs bij zo’n oud gebouw het behalen van het hoogste energielabel mogelijk is. Is dat gelukt, dan zijn we daarmee uniek in Nederland. En geloof me, dat gáát lukken.”

Hoogste energielabel
Dat nadenken heeft inmiddels geleid tot beslissingen over energiebesparende renovaties die het monument tot een duurzame woning moeten maken. “Dat gebeurt in samenwerking met professionals die meedenken en echt snappen dat je met zo’n gebouw respectvol om moet gaan. Dat zijn architect Remon Boomkamp, aannemer Huub Vos en installateur Tom Droste.” De originele gietijzeren ramen bijvoorbeeld blijven hoe dan ook behouden zoals ze zijn. “Maar we hebben een manier gevonden om die goed te isoleren, namelijk door middel van achterzetramen met dubbel glas in plaats van de gebruikelijke voorzetramen. Verder wordt een grondwaterpomp geïnstalleerd met de bijbehorende isolatie en leggen we vloerverwarming aan die daaronder ook goed wordt geïsoleerd om weglekken van warmte te voorkomen. Dat is sowieso belangrijk, dus lopen we het hele huis na op gaten en kieren om de warmte binnen te houden. Daarnaast willen we met de aanleg van zonnepanelen voorzien in onze eigen energiebehoefte. En zo zullen we stap voor stap naar het hoogste energielabel toewerken. Dat geldt dan ook voor de ruimte die ik creëer om workshops en inspiratiesessies te houden over, zoals ik het noem, groen wonen. Ik wil de mensen in de praktijk laten zien wat je kunt doen aan vergaande verduurzaming zonder concessies te doen aan de leefbaarheid en zonder de esthetische kant uit het oog te verliezen. Dat betekent onder meer ook dat we de houten gebinten terug gaan plaatsen.”

Wel zon en wind, maar anders
Bij de verduurzaming van je woning hoort ook een leverancier van echt groene energie. “Er zijn echt een aantal echt groene leveranciers en die zijn in het algemeen zeker niet duurder. Dus ik raad aan om daarin een goede beslissing te nemen.” Groene energie wordt vooralsnog voornamelijk opgewekt met zonne- en windenergie. Dennis: “Ik ben daar absoluut voor, maar dan moeten er wel andere keuzes gemaakt worden. Ik pleit ervoor om alle platte daken, zeker ook bedrijfsdaken, vol te leggen met zonnepanelen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kunnen er alsnog zonneparken worden aangelegd op plekken waar we er het minst last van hebben. En wat windmolens betreft, ben ik van mening dat daar enerzijds een Europese aanpak voor moet komen en anderzijds een nationaal beleid. Dat moet ertoe leiden dat windparken zoveel mogelijk op zee en aan de kust komen. Dat is ook logisch, want daar is wind het meest voorhanden en daar heeft hij de minste wrijving. Ik ben echt tegen de versnipperende regionale besluitvorming, die leidt tot rampzalige ideeën zoals de aanleg van windmolens aan de rand van Twickel. Daar mag je toch niet aan denken…”

Handige tips bij Green Make Over
“Op de aanleg van zonne- en windparken hebben we niet zoveel directe invloed,” zegt Dennis. “Maar je kunt met verduurzaming en energiebesparing heel goed beginnen in je eigen huis. Ik laat dat ook zien in het programma Green Make Over van SBS - dat volgend jaar wordt uitgezonden - waarvoor in Borne opnames worden gemaakt, ook in en om onze woning. Daarin worden onder meer heel praktische tips gegeven om je huis te vergroenen. Die tips vind je ook op de website greenmakeover.nl.”