Energie besparen volgens de Energievisie

In de Energievisie van Borne vertellen we hoe we energie willen besparen. We hebben samen belangrijke doelen te halen.

Onze doelen voor 2030

We zetten in op energiebesparing voor 4 groepen energiegebruikers. Door in alle vier groepen aan de slag te gaan met energiebesparing willen we de energie- en warmtevraag omlaag brengen.

Voor huishoudens (woningen) willen we een jaarlijkse besparing op het energiegebruik realiseren van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Zo gaan we elk jaar stapjes vooruit. We hebben het dan over elektriciteits- en warmtegebruik van woningen.

Om energiebesparing te versnellen hebben we als doel gesteld dat alle gebouwen in 2025 betrouwbaar, door officiële instanties, een energielabel hebben gekregen. Dit maakt onze verduurzamingsopgave beter inzichtelijk. Alle woningen moeten in 2050 gemiddeld een energielabel B hebben of vergelijkbaar. Alle bedrijfspanden en het maatschappelijk vastgoed van de gemeente moet al in 2023 minimaal een energielabel C hebben.

De CO2-uitstoot van wegverkeer, exclusief snelwegen, willen we in 2030 verminderen met 49% ten opzichte van het jaar 2018. In 2040 verminderen we de uitstoot met 65% ten opzichte van 2018, tot 100% in 2050, wanneer er geen CO2 meer vrijkomt bij verkeers- en vervoersbewegingen.

Lees de Energievisie van Borne