Energiefonds Borne

Borne heeft een Energiefonds voor duurzame leningen van €5.000 tot €50.000 euro

Duurzame leningen tot €50.000 euro

Gemeente Borne wil haar gemeenschap helpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ondernemingen, verenigingen, stichtingen en andere zakelijke instellingen komen in aanmerking. Op deze manier hopen we een hefboom te creëren voor het besparen van energie of voor het opwekken van duurzame energie op grote daken.

Duurzame leningen vanaf € 5.000,-
Het Energiefonds verstrekt duurzame leningen met een looptijd van 5, 10 of 15 jaar aan kleine bedrijven, (sport) verenigingen, scholen of energiecoöperaties. De minimale lening bedraagt € 5.000, de maximale lening bedraagt € 50.000. Het fonds is nooit de enige financier van een project: voor leningen van € 5.000 tot € 25.000 wordt maximaal 75% bijgedragen. En voor leningen van € 25.000 tot € 50.000 wordt maximaal 50% bijgedragen. Voor coöperaties die grootschalig duurzame energie willen opwekken (op grote daken of op veld) kan het College besluiten de maximale bijdrage van 75% ook te laten gelden voor leningen tot € 50.000. Het Energiefonds zal in eerste instantie een looptijd hebben tot 31 december 2022.

Meer zon op grote daken
Er zijn al aantrekkelijke financieringen voor projecten vanaf € 50.000,-. Met het Energiefonds wil de gemeente Borne inspringen op de financieringsbehoefte voor kleinere projecten. Voor projecten die gericht zijn op de vervanging van asbestdaken door zonnedaken en/of aangevraagd worden door maatschappelijke organisaties geldt een extra stimulans door middel van een rentekorting.

Lening aanvragen?