Duurzame elektriciteit

Duurzame elektriciteit

We gaan energie besparen en we gaan geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat betekent dat we de elektriciteit die we nog nodig hebben uit duurzame bronnen moeten halen. Het liefst zo lokaal mogelijk. Borne is qua grondgebied een kleine gemeente. Daarom zal Borne een beroep moeten blijven doen op regionaal en/of nationaal opgewekte duurzame elektriciteit. Toch willen we ook een bijdrage leveren aan het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit uit zon en uit wind. Zo zetten we samen de stap naar de regionale opgave die in de Regionale Energie Strategie voor Twente (RES Twente) is uitgewerkt.

De bijdrage van Borne aan de RES Twente
In de RES Twente heeft Borne ingezet op het bijdragen aan grootschalige opwek van 20 GWh per jaar tot 2030. Dit is exclusief wat we nu al zelf lokaal opwekken en exclusief het plan van Twence voor een zonnepark met een opwekcapaciteit van ca. 11 GWh op de locatie Elhorst-Vloedbelt.

De verdeling: zon op bedrijfsdaken, zonnevelden en een windturbine
Eerst kijken we naar de mogelijkheden zonnepanelen op grote daken te realiseren. Nu (2020) liggen er op 5,2% van alle grote daken (groter dan 300m2) in Borne zonnepanelen met een opbrengst van ca. 1,4 GWh per jaar. Het totale aantal mogelijk geschikte daken is circa 30%.

Borne wil in 2030 dat op meer dan 15% van de grote daken zonnepanelen liggen. Dat is een verdriedubbeling van de huidige capaciteit op grote daken. Zo dragen we ca. 3 GWh per jaar bij aan de RES. De totale opbrengst van grootschalig zon op dak in 2030 wordt daarmee 4,4 GWh per jaar.

De overige 17 GWh per jaar aan extra grootschalige lokale opwek die we willen realiseren tot 2030 verdelen we over zonnevelden en/of windturbines. Hoe die verdeling er precies uit komt te zien weten we nog niet. De invulling is vooral afhankelijk van de initiatieven die ontwikkeld worden.

Waar komen zonnevelden en windturbines
Maar waar in Borne kunnen zonnevelden en windturbines komen? Welke gebieden zijn geschikt? Om die vraag te beantwoorden hebben wij een beroep gedaan op externe adviesbureaus (Witteveen & Bos en N+L Landschapsontwerpers). Om initiatiefnemers en bewoners snel een beeld te geven wat geschikte, mogelijk geschikte en bij voorbaat uitgesloten gebieden voor zonnevelden en windturbines in Borne zijn, zijn kansenkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn opgesteld samen met de meedenkers in de gemeente. En natuurlijk moeten de initiatieven getoetst worden aan het toetsingskader van de gemeente Borne.

Kansenkaart Borne zonne-energie
Kansenkaart Borne zonne-energie

Kansenkaart Borne windenergie turbine met tiphoogte 125 m
Kansenkaart Borne windenergie turbine met tiphoogte 125 m

Kansenkaart Borne windenergie turbine met tiphoogte 250 m
Kansenkaart Borne windenergie turbine met tiphoogte 250 m

Vragen?
Heb je een vraag over het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente Borne, kijk dan eens bij de Veel gestelde vragen [link naar veelgestelde vragen]. Misschien staat het antwoord op jou vraag er al tussen. En anders kun je altijd contact opnemen met ons.

Duurzame elektriciteit
Duurzame elektriciteit
Duurzame elektriciteit