De bijdrage van Borne

Elke gemeente in Twente levert vervolgens weer een bijdrage aan de RES Twente. Totaal levert de RES Twente een bijdrage van 1500 GWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit. Borne heeft ingezet op het bijdragen aan grootschalige opwek van 20 GWh ( per jaar tot 2030. Dit is exclusief wat we nu al zelf lokaal opwekken en exclusief het plan van Twence voor een zonnepark met een opwekcapaciteit van ca. 11 GWh op de locatie Elhorst-Vloedbelt.

Eerst kijken we naar de mogelijkheden om een deel van de opwekcapaciteit op grote daken te realiseren. De totale opbrengst van grootschalig zon op dak in 2030 kan naar 4,4 GWh per jaar. De overige 17 GWh per jaar aan  grootschalige lokale opwek die we willen realiseren tot 2030 verdelen we over zonneparken. Borne sluit op dit moment windturbines op haar grondgebied uit, in afwachting van het proces om windlocaties op een aantal plekken in de regio te clusteren.

De gemeente Borne kan medewerking aan initiatieven kan weigeren zodra de bijdrage van Borne aan de RES opgave (20 Gwh/jaar tot 2030) is bereikt.

Meer weten over de RES Twente