Aardgasvrij

Hoe gaan we in de toekomst onze woningen duurzaam verwarmen?

De overgang naar duurzame warmte

We gebruiken aardgas voor het verwarmen van ons huis, voor het warme water uit de kraan of douche en ook vaak om op te koken. Vanaf 2050 willen we alleen nog alternatieve, duurzame energie gebruiken die geen CO2 uitstoot. Dit hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord. Het doel is dat de eerste wijken in 2030 overgaan naar duurzame warmte. En in 2050 hopen we alle woningen van duurzame energie te voorzien. Aardgas zorgt voor een groot deel van de CO2-uitstoot en dus voor de opwarming van de aarde. Door over te stappen op andere vormen van energie, zoals een warmtenet, elektrische warmtepomp of zonne-energie, verminderen we de CO2-uitstoot. Je kunt zelf nu al stappen zetten. Kijk hier wat je zelf kunt doen. Hoe Borne de stap naar aardgasvrij wil zetten, staat beschreven in het Warmteprogramma Borne.

Wanneer van het aardgas af?

Wanneer van het aardgas af?

Uiterlijk in 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte (TVW) hebben vastgesteld. Daarin staat een planning wanneer wijken en gebieden van het aardgas gaan. En wat de alternatieven kunnen zijn. Omdat het een hele grote opgave is, zullen in 2030 de eerste wijken al aardgasloos worden. Voor die wijken maken inwoners, experts en gemeente een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Dat is dus stap twee. Het precieze moment waarop jouw woning aardgasloos wordt, is nog niet bekend. Je kunt wel meedoen en meepraten over jouw wijk.

Meedoen in jouw wijk?
Alternatieven aardgas

Alternatieven aardgas

In de jaren ’60 gingen we in Nederland over van kolen op aardgas. Zo’n 60 jaar later staat Nederland opnieuw voor een transitie: van aardgas naar duurzame warmte. Anders dan de energietransitie in de jaren ’60 kent de energietransitie nu diverse alternatieve technieken, met verschillende temperaturen, die elk voor- en nadelen kennen. Daarbij zijn oplossingen vaak lokaal of regionaal van aard en vraagt de ene techniek om meer aanpassingen aan gebouwen dan andere. Aardgasvrij is bovendien iets anders dan gasloos. Er zijn ook duurzame gassen. We kennen drie manieren die als alternatief dienen: warmtenetten, warmtepompen (all-electric) of duurzame gassen.

De alternatieven

Aardgasvrij

“Ik ben al bezig mijn woning aardgasvrij te maken”
64%
35%

Wat kun je doen?

Aardgasvrij en energiezuinig wonen begint met goede isolatie en ventilatie. Als de isolatie op orde is, heb je veel minder energie nodig om je huis te verwarmen. Je bent dan klaar voor de overstap naar duurzame verwarming. Isoleren kan op elk moment, maar kun je ook combineren met onderhoud of een verbouwing. We hebben handig tips voor je op een rij gezet.
Tips energiebesparing