Aardgasvrij

Duurzame elektriciteit

Wanneer we als inwoners aan de slag gaan met energie besparen komt ook snel het moment om na te denken over het aardgasvrij maken van de woningen en andere gebouwen in Borne. We gaan net als alle andere gemeenten in Nederland van het aardgas af. Uiterlijk in 2050 zijn alle gebouwen over op een alternatieve, duurzame warmtebron voor aardgas. Dit doen we om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen en onze afhankelijkheid van aardgas uit het buitenland te beperken.

Alternatieven voor aardgas
In de jaren ’60 gingen we in Nederland over van kolen op aardgas. Zo’n 60 jaar later staat Nederland opnieuw voor een transitie: van aardgas naar duurzame warmte. Anders dan de energietransitie in de jaren ’60 kent de energietransitie nu diverse alternatieve technieken, met verschillende temperaturen, die elk voor- en nadelen kennen. Daarbij zijn oplossingen vaak lokaal of regionaal van aard en vraagt de ene techniek om meer en andere aanpassingen aan gebouwen dan andere.

We kennen drie manieren om je woning zonder aardgas te verwarmen:

Warmtenetten:
Dit zijn netwerken van warm water om gebouwen mee te verwarmen. Mogelijke energiebronnen zijn aardwarmte, restwarmte van bedrijven en vormen van aquathermie zoals warmte uit oppervlaktewater of rioolzuiveringswater. Afhankelijk van de bron kan de leveringstemperatuur van een warmtenet verschillen (hoogtemperatuur, middentemperatuur of laagtemperatuur).

Individueel (all-electric):
Woningen kunnen elektrisch worden verwarmd, meestal met een warmtepomp. Warmtepompen verwarmen met een lage temperatuur. Als bron wordt de temperatuur uit de lucht, bodem of grondwater gebruikt. Deze techniek wordt vaak op individueel woningniveau toegepast, maar kan ook op grotere schaal. Een wijk ‘all-electric’ maken vraagt vaak om een verzwaring van het elektriciteitsnet.

Gasnetten:
Gasnetten kunnen duurzame, hoge temperatuur gassen als groengas en waterstofgas naar woningen vervoeren. De beschikbaarheid en marktrijpheid van deze gassen is nog niet helemaal bekend. De vraag naar duurzaam gas kan worden verminderd door de inzet van hybride warmtepompen. Deze verwarmen met elektriciteit en schakelen enkel bij koude dagen over op gas.

Wanneer van het aardgas af?
Uiterlijk in 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte (TVW) hebben vastgesteld. Daarin staat wanneer wijken en gebieden van het aardgas gaan. En wat de alternatieven zijn. Omdat het een hele grote opgave is, zullen in 2030 de eerste wijken al aardgasloos worden. In Borne zullen dat Wensink-Zuid en Letterveld-Oldhof zijn. Voor die wijken maken inwoners, experts en gemeente een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Wil je weten wat de mogelijke alternatieven per wijk zijn? Lees dan hier verder.

De alternatieven voor aardgas
Er zijn drie manieren om je woning duurzaam te verwarmen: via warmtenetten, individueel (all electric) en gasnetten. Welk alternatief geschikt is voor welke woning, hangt af van een aantal zaken:

  • Woningtype
  • Bouwjaar en mate van isolatie
  • Beschikbare technieken in de gemeente/omgeving
  • Techniek en marktrijpheid

Wil je meer weten over de alternatieven voor aardgas? Lees dan hier verder.

Wat kun je nu al doen?
In Borne gaan de meeste woningen pas in 2050 van het aardgas af. Dat betekent niet dat je nu niets hoeft te doen. We hebben hieronder voor je op een rij gezet waar je nu al mee aan de slag kunt, welk type woning je ook maar hebt:

  • Isoleer je woning
  • Plaats zonnepanelen op je dak
  • Kook op inductie
  • Verwarm je woning met vloerverwarming
  • Plaats een warmte-terugwin-unit in je douche

Alternatieven per wijk
Samen met experts een meedenkers uit de Bornse samenleving is in 2019 al een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieven voor aardgas. Partijen die meegedacht hebben zij onder meer netbeheerders Coteq Netbeheer, Enexis, woningcorporatie Welbions, adviesbureau Tauw, LTO, Twence en Borne Energie en Borne Duurzaam. Op basis hiervan is de Transitievisie Warmte voor Borne geschreven. Hierin het tijdspad waarop wijken en gebieden van het aardgas gaan. Voor wijken die vóór 2030 aardgasloos worden, staan in de TVW ook de mogelijke alternatieve warmtebronnen beschreven en is er inzicht in de maatschappelijke kosten en baten en energieverbruikskosten voor de bewoners. Maar wat zijn de alternatieven per wijk? In de Energievisie van Borne lees je meer over de mogelijke alternatieven van de wijken en dorpen in Borne.

Vragen?
Heb je een vraag over aardgasloos worden in de gemeente Borne, kijk dan eens bij de veelgestelde vragen. Misschien staat het antwoord op jou vraag er al tussen. En anders kun je altijd contact opnemen met onze energiecoaches. Zij helpen je verder!